Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SCI [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 2 3697.28
Total 3697.28
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 11 8816.59
Total 8816.59
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 7 9480.20
Total 9480.20
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 43 7773.76
Pădurea Plopeni 91.10 100 91.10
Total 7864.86
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 29 3507.67
Total 3507.67
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 8 758.42
Total 758.42