Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 171.73
Total 171.73
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 170.06
Total 170.06
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 10 166.73
Total 166.73