Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Arii marine, privaluri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Structuri submarine metanogene - Sf. Gheorghe 6121.50 100 6121.50
Total 6121.50
Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 8 2091.40
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 74 1962.21
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 3 303.86
Total 329528.93
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Câmpia Ierului 21282.70 9 1915.44
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Mlaştina Satchinez 2290.10 31 709.93
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 4 697.13
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 23 465.27
Mlaştina Satchinez 268.30 96 257.57
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 5 189.91
Săcueni 732.50 3 21.97
Total 273509.69
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 2 86.25
Total 20599.06
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Podisul Hârtibaciului 237514.70 7 35627.21
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 6 12872.31
Câmpia Ierului 21282.70 42 10854.18
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 23 6797.04
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 28 1519.28
Mlaştina Satchinez 2290.10 24 1259.55
Săcueni 732.50 29 278.35
Mlaştina Satchinez 268.30 4 268.30
Total 569126.65
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 35 197137.20
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 23 75517.55
Câmpia Ierului 21282.70 27 16600.51
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 10 15859.75
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 21 2886.63
Mlaştina Satchinez 2290.10 45 2290.10
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 3 2022.90
Total 344482.03
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 17 237514.70
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 12 85815.40
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Câmpia Ierului 21282.70 22 21282.70
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 9 17428.30
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 24 3798.20
Săcueni 732.50 4 732.50
Total 407625.30
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Podisul Hârtibaciului 237514.70 33 114007.06
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 50 55780.01
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 42 14116.92
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 98 4312.60
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 15 2089.01
Săcueni 732.50 58 703.20
Total 731183.03
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 2 19001.18
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 3 7723.39
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2788.53
Total 36553.59
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 6 14250.88
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 6 5148.92
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2439.96
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 4 455.78
Săcueni 732.50 6 65.92
Total 27637.03