Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1979.91
Total 1979.91
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1988.54
Total 1988.54
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 4 1690.54
Total 1690.54
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 3 1819.92
Total 1819.92
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1979.48
Total 1979.48
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 4 1970.86
Total 1970.86
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 35 1509.41
Total 1509.41