Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 50 20239.85
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 3152.51
Total 23392.35
Depresiuni umede intradunale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 5191.30
Total 5191.30
Dune panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 7550.98
Total 7550.98
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 11 5320.68
Total 5320.68
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 14 2979.58
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 5 2772.69
Total 5752.26
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 12886.21
Câmpia Ierului 21282.70 0 9385.67
Total 22271.88
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 12909.81
Câmpia Ierului 21282.70 7 9151.56
Total 22061.37
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 6 6597.64
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 379.82
Total 6977.46
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 11 2595.65
Total 2595.65
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 30 2544.79
Total 2544.79
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 7574.57
Total 7574.57
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 1 9364.39
Câmpia Careiului 23596.80 1 2831.62
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 1 2582.78
Total 14778.78
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 1 13145.78
Total 13145.78
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 1 7810.54
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 18 3836.18
Total 11646.72
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 2 12883.85
Câmpia Ierului 21282.70 1 9598.50
Total 22482.35
Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 7 645.69
Total 645.69
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 2 20665.50
Câmpia Careiului 23596.80 18 12057.96
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1405.33
Total 34128.80
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1025.51
Total 1025.51
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 2 12411.92
Câmpia Ierului 21282.70 5 7661.77
Săcueni 732.50 2 14.65
Total 20088.34