Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
SCI [X]
Rezervație științifică [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 1 1248.51
Total 1248.51
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 1 25276.15
Total 25276.15
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 2 2002.90
Total 2002.90
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 1 377.19
Total 377.19
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 0 414.91
Total 414.91
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 0 452.63
Total 452.63
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 1 829.83
Total 829.83
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 0 14563.84
Total 14563.84
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 0 871.32
Total 871.32
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 0 833.60
Total 833.60
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 15 30934.06
Total 30934.06
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 2 2832.73
Total 2832.73
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 30 14148.55
Total 14148.55
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 12 19203.32
Total 19203.32
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 0 19241.04
Total 19241.04
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 0 30945.37
Total 30945.37
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 0 14450.30
Total 14450.30
Păduri ilirice de Fagus sylvatica
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 15 24898.95
Total 24898.95
Păduri ilirice de stejar cu carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 1 31322.57
Total 31322.57
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 0 14563.46
Total 14563.46
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 0 14337.14
Total 14337.14