Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 53 3906.19
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 74 1962.21
Defileul Jiului 10945.60 3 1094.56
Total 21967.86
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 9 567.03
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 23 465.27
Total 7462.96
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Frumoasa 130980.30 3 22266.65
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Ciucaş 21864.00 5 2842.32
Ceahlău 7736.90 3 386.84
Total 78112.61
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Frumoasa 130980.30 14 18337.24
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Ciucaş 21864.00 8 1749.12
Siriu 6230.00 22 1370.60
Defileul Jiului 10945.60 7 766.19
Penteleu 11267.90 5 563.39
Harghita Mădăraş 13373.20 3 401.20
Ceahlău 7736.90 2 154.74
Total 50185.84
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 8 4410.21
Total 30847.41
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Ciucaş 21864.00 4 20114.88
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 25 5985.28
Ceahlău 7736.90 3 3558.97
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 3 2022.90
Total 101704.90
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 5 6300.30
Stânca Tohani 49.90 80 49.90
Total 77802.10
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Frumoasa 130980.30 9 39294.09
Ciucaş 21864.00 51 15304.80
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Defileul Jiului 10945.60 88 10726.69
Siriu 6230.00 60 5108.60
Harghita Mădăraş 13373.20 6 2942.10
Penteleu 11267.90 8 2366.26
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 67 91.60
Lacul Bâlbâitoarea 3.10 100 3.10
Total 234000.76
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Frumoasa 130980.30 61 119192.07
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Ciucaş 21864.00 18 19240.32
Harghita Mădăraş 13373.20 67 11902.15
Defileul Jiului 10945.60 2 10945.60
Siriu 6230.00 3 5295.50
Penteleu 11267.90 16 4169.12
Ceahlău 7736.90 36 3326.87
Total 333955.02
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Frumoasa 130980.30 9 130980.30
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Ciucaş 21864.00 8 21864.00
Harghita Mădăraş 13373.20 11 13373.20
Penteleu 11267.90 63 11267.90
Ceahlău 7736.90 54 7736.90
Siriu 6230.00 15 6230.00
Total 428856.50
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 4 27505.86
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Ciucaş 21864.00 6 4154.16
Harghita Mădăraş 13373.20 13 2139.71
Penteleu 11267.90 8 1464.83
Ceahlău 7736.90 2 541.58
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 33 30.23
Stânca Tohani 49.90 20 9.98
Total 62691.48