Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Alpină [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Ciucaş 21864.00 5 2842.32
Leaota 1392.60 13 515.26
Cheile Doftanei 2613.30 2 52.27
Total 47105.70
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Ciucaş 21864.00 8 1749.12
Leaota 1392.60 24 334.22
Total 21945.09
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 4 20114.88
Total 20114.88
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Doftanei 2613.30 6 1986.11
Total 1986.11
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Ciucaş 21864.00 51 15304.80
Cheile Doftanei 2613.30 59 1829.31
Leaota 1392.60 2 543.11
Total 103082.75
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Ciucaş 21864.00 18 19240.32
Leaota 1392.60 61 1392.60
Total 155692.82
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Ciucaş 21864.00 8 21864.00
Cheile Doftanei 2613.30 24 2613.30
Total 223094.80
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 6 4154.16
Cheile Doftanei 2613.30 9 287.46
Total 4441.62