Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SCI [X]
Alpină [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 9.13
Total 9.13
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 5215.13
Penteleu 11267.90 0 2439.84
Total 7654.97
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 3 1800.47
Penteleu 11267.90 0 1312.71
Soveja 4566.50 0 13.70
Total 3126.88
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 4564.31
Penteleu 11267.90 1 1295.81
Siriu 6230.00 1 1224.20
Total 7084.31
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bisoca 1163.00 60 697.80
Soveja 4566.50 1 59.36
Poiana Muntioru 24.00 60 14.40
Total 771.56
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 1227.31
Total 1227.31
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 4559.74
Total 4559.74
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 4 4374.71
Penteleu 11267.90 10 2439.50
Siriu 6230.00 19 1158.78
Muntioru Ursoaia 159.70 40 63.88
Total 8036.87
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 13 5214.51
Soveja 4566.50 1 4557.37
Bisoca 1163.00 3 732.69
Total 10504.57
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 1161.90
Total 1161.90
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 4559.70
Total 4559.70
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 5246.28
Soveja 4566.50 0 4559.65
Penteleu 11267.90 0 1307.08
Total 11113.01
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 42 4417.07
Soveja 4566.50 90 4169.21
Penteleu 11267.90 2 1183.13
Total 9769.41
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 3 4511.70
Siriu 6230.00 6 1613.57
Penteleu 11267.90 8 901.43
Muntioru Ursoaia 159.70 40 127.76
Total 7154.46