Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Stepică [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 10 1235.08
Total 1235.08
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 4 1976.13
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 3 63.59
Total 2039.72
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 5 3952.26
Total 3952.26
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 11 3334.72
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 97 2119.80
Total 5454.52
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 2 1482.10
Total 1482.10