Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Călimani 29048.40 15 4357.26
Ceahlău 7736.90 3 386.84
Total 4744.11
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 2 154.74
Creasta Nemirei 3509.10 3 105.27
Total 260.01
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 9 2786.26
Total 2786.26
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcinele Bucovinei 32246.40 4 26119.58
Munţii Călimani 29048.40 8 25853.08
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 14 24569.71
Masivul Ceahlau 27837.30 18 15032.14
Munţii Goşman 17156.10 5 8578.05
Ceahlău 7736.90 3 3558.97
Total 128823.94
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcinele Bucovinei 32246.40 2 26764.51
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 3 25329.60
Masivul Ceahlau 27837.30 2 15588.89
Total 67683.00
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 72 21023.57
Munţii Goşman 17156.10 29 5833.07
Masivul Ceahlau 27837.30 8 4732.34
Creasta Nemirei 3509.10 15 772.00
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Total 56738.49
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcinele Bucovinei 32246.40 72 24829.73
Munţii Călimani 29048.40 58 23529.20
Masivul Ceahlau 27837.30 19 10021.43
Munţii Goşman 17156.10 11 7720.24
Ceahlău 7736.90 36 3326.87
Creasta Nemirei 3509.10 41 2210.73
Total 71638.21
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcinele Bucovinei 32246.40 17 32246.40
Munţii Călimani 29048.40 11 29048.40
Masivul Ceahlau 27837.30 44 27837.30
Munţii Goşman 17156.10 50 17156.10
Ceahlău 7736.90 54 7736.90
Creasta Nemirei 3509.10 37 3509.10
Total 117534.20
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 2505.36
Total 2505.36
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Călimani 29048.40 8 6681.13
Masivul Ceahlau 27837.30 7 1948.61
Obcinele Bucovinei 32246.40 5 1612.32
Munţii Goşman 17156.10 5 857.80
Ceahlău 7736.90 2 541.58
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 2 506.59
Creasta Nemirei 3509.10 4 245.64
Total 12393.68