Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
Continentală [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mociar 4016.80 2 160.67
Total 160.67
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mociar 4016.80 19 3052.77
Total 3052.77
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mociar 4016.80 24 4016.80
Total 4016.80
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mociar 4016.80 53 2289.58
Total 2289.58
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mociar 4016.80 2 80.34
Total 80.34