Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Rezevație naturală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Total 6691.11
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 8 3085.10
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Râul Tur 20521.40 5 1026.07
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Total 7098.18
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 15 11183.47
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Râul Tur 20521.40 25 6772.06
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 22 995.09
Total 45067.06
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 22 26994.59
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Râul Tur 20521.40 32 19700.54
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 46 3234.04
Total 137617.59
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 30 38563.70
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Râul Tur 20521.40 4 20521.40
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 22 4146.20
Total 156230.40
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 19 18510.58
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Râul Tur 20521.40 31 13133.70
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 8 1326.78
Total 86606.77
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 4 5398.92
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 2 82.92
Total 5481.84
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 2 3856.37
Total 3856.37