Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SPA [X]
Rezevație naturală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Călimani 29048.40 15 4357.26
Total 4357.26
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 9 2786.26
Total 2786.26
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Călimani 29048.40 8 25853.08
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 14 24569.71
Masivul Ceahlau 27837.30 18 15032.14
Total 65454.93
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 3 25329.60
Masivul Ceahlau 27837.30 2 15588.89
Total 40918.49
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 72 21023.57
Masivul Ceahlau 27837.30 8 4732.34
Total 25755.91
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Călimani 29048.40 58 23529.20
Masivul Ceahlau 27837.30 19 10021.43
Total 33550.63
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Călimani 29048.40 11 29048.40
Masivul Ceahlau 27837.30 44 27837.30
Total 56885.70
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 2505.36
Total 2505.36
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Călimani 29048.40 8 6681.13
Masivul Ceahlau 27837.30 7 1948.61
Dorohoi - Şaua Bucecei 25329.60 2 506.59
Total 9136.34