Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Parc natural [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Leaota 1392.60 35 487.41
Total 487.41
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Leaota 1392.60 1 501.34
Total 501.34
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Leaota 1392.60 0 501.48
Total 501.48