Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SCI [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Ciucaş 21864.00 5 2842.32
Leaota 1392.60 13 515.26
Cheile Doftanei 2613.30 2 52.27
Total 47105.70
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Ciucaş 21864.00 8 1749.12
Leaota 1392.60 24 334.22
Muscelele Argeşului 10014.70 2 200.29
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 2 86.25
Total 22231.64
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 3 63.59
Total 63.59
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 4 20114.88
Muscelele Argeşului 10014.70 3 10014.70
Total 30129.58
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Doftanei 2613.30 6 1986.11
Total 1986.11
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Ciucaş 21864.00 51 15304.80
Muscelele Argeşului 10014.70 93 9714.26
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 98 4312.60
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 97 2119.80
Cheile Doftanei 2613.30 59 1829.31
Leaota 1392.60 2 543.11
Bucşani 512.60 100 512.60
Total 119742.01
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Ciucaş 21864.00 18 19240.32
Leaota 1392.60 61 1392.60
Total 155692.82
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Ciucaş 21864.00 8 21864.00
Cheile Doftanei 2613.30 24 2613.30
Total 223094.80
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muscelele Argeşului 10014.70 2 400.59
Total 400.59
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 6 4154.16
Cheile Doftanei 2613.30 9 287.46
Total 4441.62