Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SCI [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 98136.91
Ciucaş 21864.00 1 680.19
Total 98817.10
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 171625.38
Ciucaş 21864.00 1 461.33
Total 172086.71
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 173611.56
Ciucaş 21864.00 1 898.83
Total 174510.39
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 1986.17
Leaota 1392.60 35 487.41
Ciucaş 21864.00 1 242.69
Total 2716.28
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 6 15581.60
Munţii Făgăraş 198617.50 1 3972.35
Total 19553.95
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173631.42
Total 173631.42
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 0 2.12
Total 2.12
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4170.97
Leaota 1392.60 1 501.34
Total 4672.30
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 178340.64
Ciucaş 21864.00 0 920.69
Total 179261.33
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4190.83
Ciucaş 21864.00 0 921.79
Total 5112.62
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174268.98
Total 174268.98
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 17134.16
Munţii Făgăraş 198617.50 1 6177.00
Cheile Doftanei 2613.30 0 2261.81
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1979.91
Muscelele Argeşului 10014.70 0 10.01
Total 27562.91
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1988.54
Muscelele Argeşului 10014.70 0 60.09
Total 2048.63
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 26038.75
Cheile Doftanei 2613.30 0 2267.04
Ciucaş 21864.00 5 2014.99
Total 30320.78
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 0 461.55
Total 461.55
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173651.28
Total 173651.28
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 176255.16
Ciucaş 21864.00 0 24.05
Total 176279.21
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 176354.46
Ciucaş 21864.00 0 21.86
Total 176376.33
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Leaota 1392.60 0 501.48
Total 501.48
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178342.63
Cheile Doftanei 2613.30 1 2293.17
Ciucaş 21864.00 0 2025.92
Total 182661.71
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173671.14
Total 173671.14
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178543.23
Total 178543.23
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 11 47688.06
Ciucaş 21864.00 3 2681.84
Cheile Doftanei 2613.30 10 1458.22
Muscelele Argeşului 10014.70 0 110.16
Total 51938.28
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 49475.62
Muscelele Argeşului 10014.70 60 6118.98
Ciucaş 21864.00 1 2900.48
Cheile Doftanei 2613.30 28 2189.95
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 4 1690.54
Total 62375.56
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173869.76
Ciucaş 21864.00 1 3119.12
Total 176988.88
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49674.24
Muscelele Argeşului 10014.70 5 6619.72
Cheile Doftanei 2613.30 1 2257.89
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 3 1819.92
Total 60371.76
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174266.99
Ciucaş 21864.00 0 16915.30
Cheile Doftanei 2613.30 0 2259.20
Total 193441.49
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49872.85
Muscelele Argeşului 10014.70 0 6629.73
Ciucaş 21864.00 1 3337.76
Cheile Doftanei 2613.30 0 2231.76
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1979.48
Total 64051.59
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 70 1485.98
Total 1485.98
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 4 1970.86
Total 1970.86
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178344.61
Ciucaş 21864.00 0 16915.52
Total 195260.13
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 36 169639.21
Ciucaş 21864.00 50 14269.76
Cheile Doftanei 2613.30 46 1196.89
Total 185105.86
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muscelele Argeşului 10014.70 3 6930.17
Cheile Doftanei 2613.30 2 2229.14
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 35 1509.41
Bucşani 512.60 90 927.81
Bucşani 512.60 91 466.47
Total 12063.00
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 21 92178.38
Ciucaş 21864.00 3 16237.52
Total 108415.90
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 3 16893.44
Total 16893.44