Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oituz - Ojdula 15319.00 24 3661.24
Total 3661.24
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oituz - Ojdula 15319.00 0 3722.52
Total 3722.52
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oituz - Ojdula 15319.00 0 4886.76
Total 4886.76
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oituz - Ojdula 15319.00 48 12301.16
Total 12301.16
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oituz - Ojdula 15319.00 8 4871.44
Total 4871.44