Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Continentală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Fizeşului 1627.00 31 699.61
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Total 1364.79
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Fizeşului 1627.00 12 195.24
Total 195.24
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Total 3797.16
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Bazinul Fizeşului 1627.00 9 959.93
Lozna 10248.80 3 307.46
Sărăturile Ocna Veche 132.80 5 91.63
Total 9341.16
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 30 90393.14
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Trascău 50063.60 28 48061.06
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Lozna 10248.80 9 10043.82
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 13 1633.95
Bazinul Fizeşului 1627.00 16 1334.14
Sărăturile Ocna Veche 132.80 13 108.90
Total 243021.93
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 3 93188.80
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Trascău 50063.60 4 50063.60
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Lozna 10248.80 2 10248.80
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 2 1667.30
Bazinul Fizeşului 1627.00 18 1627.00
Sărăturile Ocna Veche 132.80 18 132.80
Total 256257.70
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 61 62436.50
Trascău 50063.60 63 34043.25
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Lozna 10248.80 86 9121.43
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 85 1417.20
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 1041.28
Total 154600.49
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 1073.82
Total 55752.85
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Total 75943.10
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 813.50
Sărăturile Ocna Veche 132.80 64 84.99
Total 898.49
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Munţii Trascăului 93188.80 6 5591.33
Trascău 50063.60 5 2503.18
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 780.96
Total 17229.21