Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Bazinul Fizeşului 1627.00 31 699.61
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Total 4129.72
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Bazinul Fizeşului 1627.00 12 195.24
Total 2170.19
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Someşul Rece 8529.00 11 938.19
Valea Ierii 6302.00 5 315.10
Total 5050.45
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Bazinul Fizeşului 1627.00 9 959.93
Lozna 10248.80 3 307.46
Sărăturile Ocna Veche 132.80 5 91.63
Total 20795.90
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 30 90393.14
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Trascău 50063.60 28 48061.06
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Lozna 10248.80 9 10043.82
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 13 1633.95
Bazinul Fizeşului 1627.00 16 1334.14
Sărăturile Ocna Veche 132.80 13 108.90
Total 280941.06
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 3 93188.80
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Trascău 50063.60 4 50063.60
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Lozna 10248.80 2 10248.80
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 2 1667.30
Bazinul Fizeşului 1627.00 18 1627.00
Sărăturile Ocna Veche 132.80 18 132.80
Total 295756.80
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 61 62436.50
Trascău 50063.60 63 34043.25
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Lozna 10248.80 86 9121.43
Valea Ierii 6302.00 19 2016.64
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 85 1417.20
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 1041.28
Total 172021.78
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Someşul Rece 8529.00 82 8529.00
Valea Ierii 6302.00 60 5797.84
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 1073.82
Total 70079.69
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Valea Ierii 6302.00 8 6302.00
Total 82245.10
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 813.50
Sărăturile Ocna Veche 132.80 64 84.99
Total 898.49
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Munţii Trascăului 93188.80 6 5591.33
Trascău 50063.60 5 2503.18
Someşul Rece 8529.00 7 1535.22
Valea Ierii 6302.00 8 819.26
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 780.96
Total 19583.69