Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Arii marine, privaluri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cap Aurora 13452.80 100 13452.80
Vama Veche - 2 Mai 7196.30 100 7196.30
Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia 382.00 100 382.00
Total 21031.10
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Total 14649.06
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 23 619.37
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 19 65.45
Total 1383.09
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Ciucaş 21864.00 5 2842.32
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Total 70841.15
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Ciucaş 21864.00 8 1749.12
Someşul Rece 8529.00 11 938.19
Buila - Vânturariţa 4524.70 13 588.21
Harghita Mădăraş 13373.20 3 401.20
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Valea Ierii 6302.00 5 315.10
Total 49709.12
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Valea Vâlsanului 9480.20 2 3697.28
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 28 1373.38
Lozna 10248.80 3 307.46
Sărăturile Ocna Veche 132.80 5 91.63
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 3 75.79
Total 12353.66
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Trascău 50063.60 28 48061.06
Ciucaş 21864.00 4 20114.88
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Lozna 10248.80 9 10043.82
Valea Vâlsanului 9480.20 11 8816.59
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 9 7488.67
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 13 1633.95
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 8 1588.81
Postăvarul 1302.90 4 1237.76
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 11 337.61
Sărăturile Ocna Veche 132.80 13 108.90
Pădurea Bejan 102.20 3 102.20
Total 308099.47
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Trascău 50063.60 4 50063.60
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Lozna 10248.80 2 10248.80
Valea Vâlsanului 9480.20 7 9480.20
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 41 2692.90
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 2 1667.30
Postăvarul 1302.90 5 1302.90
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 2 344.50
Sărăturile Ocna Veche 132.80 18 132.80
Total 297379.06
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Trascău 50063.60 63 34043.25
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Ciucaş 21864.00 51 15304.80
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Lozna 10248.80 86 9121.43
Valea Vâlsanului 9480.20 43 7773.76
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Buila - Vânturariţa 4524.70 47 2986.30
Harghita Mădăraş 13373.20 6 2942.10
Valea Ierii 6302.00 19 2016.64
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 85 1417.20
Postăvarul 1302.90 72 990.20
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 65 299.72
Pădurea Bejan 102.20 97 99.13
Muntele Tâmpa 214.00 23 81.32
Total 351516.30
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Ciucaş 21864.00 18 19240.32
Harghita Mădăraş 13373.20 67 11902.15
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Someşul Rece 8529.00 82 8529.00
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 85 6800.93
Valea Ierii 6302.00 60 5797.84
Buila - Vânturariţa 4524.70 19 3845.99
Postăvarul 1302.90 15 1185.64
Muntele Tâmpa 214.00 62 214.00
Total 382723.36
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Ciucaş 21864.00 8 21864.00
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Harghita Mădăraş 13373.20 11 13373.20
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 2 7641.50
Valea Ierii 6302.00 8 6302.00
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 4524.70
Total 481491.60
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 29 3507.67
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Total 6300.75
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 8 758.42
Sărăturile Ocna Veche 132.80 64 84.99
Muntele Tâmpa 214.00 15 32.10
Total 875.51
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Ciucaş 21864.00 6 4154.16
Trascău 50063.60 5 2503.18
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Harghita Mădăraş 13373.20 13 2139.71
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Someşul Rece 8529.00 7 1535.22
Buila - Vânturariţa 4524.70 6 859.69
Valea Ierii 6302.00 8 819.26
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 4 305.66
Postăvarul 1302.90 4 52.12
Total 73844.17