Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Alpină [X]
zingel zingel [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 37 1328.27
Tisa Superioară 6302.90 7 567.26
Total 1895.53
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 10 282.61
Tisa Superioară 6302.90 2 126.06
Total 408.67
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 12 2332.07
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 1610.88
Total 3942.95
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 4 5231.41
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 2656.53
Total 7887.94
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 12 5987.75
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 6 2826.10
Total 8813.85
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 42 4979.29
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 29 2430.45
Total 7409.74
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 5 6302.90
Total 6302.90
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 4 1575.72
Total 1575.72
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 2 1323.61
Total 1323.61
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 1384.79
Tisa Superioară 6302.90 10 1197.55
Total 2582.34