Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
SCI [X]
Alpină [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 76.42
Total 76.42
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105317.47
Munţii Făgăraş 198617.50 3 98136.91
Apuseni 75943.10 1 64469.62
Bucegi 38786.70 3 23555.16
Piatra Craiului 15867.00 1 13599.61
Ciucaş 21864.00 1 680.19
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 352.27
Valea Cepelor 796.30 2 183.95
Muntele Mare 1653.70 1 16.54
Total 306311.71
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 171625.38
Apuseni 75943.10 0 67514.93
Bucegi 38786.70 0 29954.97
Piatra Craiului 15867.00 1 13758.28
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6052.91
Ciucaş 21864.00 1 461.33
Muntii Ciucului 59640.80 0 59.64
Total 289427.44
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 173611.56
Apuseni 75943.10 1 65229.05
Bucegi 38786.70 1 28442.29
Piatra Mare 4273.70 0 3784.36
Ciucaş 21864.00 1 898.83
Total 271966.08
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105318.82
Apuseni 75943.10 1 65988.48
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 350.08
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 152.83
Total 171810.20
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 63558.30
Total 63558.30
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 103374.39
Trascău 50063.60 0 23740.66
Piatra Mare 4273.70 1 3762.14
Frumoasa 137358.60 2 3159.25
Apuseni 75943.10 3 2278.29
Munţii Făgăraş 198617.50 1 1986.17
Bucegi 38786.70 5 1939.34
Harghita Mădăraş 13373.20 5 668.66
Leaota 1392.60 35 487.41
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 428.69
Muntii Ciucului 59640.80 0 357.84
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Ciucaş 21864.00 1 242.69
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 0 205.55
Valea Cepelor 796.30 20 160.06
Muntele Mare 1653.70 0 51.28
Postăvarul 1302.90 1 13.03
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 0 0.03
Total 143172.82
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Bihor 20884.60 1 18211.37
Ciucaş 21864.00 6 15581.60
Frumoasa 137358.60 5 10027.18
Munţii Făgăraş 198617.50 1 3972.35
Bucegi 38786.70 5 3878.67
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 3373.40
Piatra Craiului 15867.00 1 476.01
Valea Cepelor 796.30 1 168.02
Total 55688.59
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173631.42
Bucegi 38786.70 0 29916.18
Piatra Craiului 15867.00 0 12964.93
Frumoasa 137358.60 1 11400.76
Piatra Mare 4273.70 0 3801.88
Postăvarul 1302.90 0 1272.02
Total 232987.19
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 0 107582.00
Muntele Tâmpa 214.00 10 21.40
Total 107603.40
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 3886.43
Apuseni 75943.10 0 2279.81
Piatra Craiului 15867.00 1 634.68
Total 6800.92
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4170.97
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 3508.33
Apuseni 75943.10 0 2355.75
Leaota 1392.60 1 501.34
Frumoasa 137358.60 0 412.08
Total 10948.47
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 178340.64
Bucegi 38786.70 0 3925.21
Trascău 50063.60 0 3554.52
Apuseni 75943.10 0 2431.70
Ciucaş 21864.00 0 920.69
Muntii Ciucului 59640.80 0 656.05
Piatra Craiului 15867.00 0 650.55
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 436.33
Postăvarul 1302.90 0 287.94
Total 191203.63
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23630.02
Apuseni 75943.10 0 2507.64
Total 26137.66
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61948.31
Muntii Ciucului 59640.80 7 4830.90
Cheile Vârghişului 833.90 2 491.67
Total 67270.88
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104750.74
Frumoasa 137358.60 0 11414.50
Muntii Ciucului 59640.80 5 7812.94
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4190.83
Bucegi 38786.70 0 3929.09
Apuseni 75943.10 0 2515.24
Ciucaş 21864.00 0 921.79
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 5 679.89
Muntele Mare 1653.70 0 18.19
Piatra Mare 4273.70 0 1.28
Valea Cepelor 796.30 0 0.80
Total 136235.29
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174268.98
Frumoasa 137358.60 0 107579.26
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105182.53
Apuseni 75943.10 0 2591.18
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 0 719.42
Mlaştina după Luncă 308.50 21 172.76
Borzont 264.70 25 105.88
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 80.79
Total 390700.79
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 1 109642.38
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 104723.75
Ciucaş 21864.00 1 17134.16
Harghita Mădăraş 13373.20 1 10832.29
Muntii Ciucului 59640.80 0 7860.66
Munţii Făgăraş 198617.50 1 6177.00
Bucegi 38786.70 1 4316.96
Apuseni 75943.10 1 3350.61
Piatra Craiului 15867.00 1 809.22
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 512.74
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 0 425.88
Buzăul Superior 212.50 15 46.75
Postăvarul 1302.90 1 26.06
Total 265858.47
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104899.17
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 589.16
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 5 215.43
Borzont 264.70 15 39.70
Total 105743.47
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 19298.66
Muntii Ciucului 59640.80 0 7979.94
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 665.57
Valea Cepelor 796.30 5 430.80
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 242.36
Mlaştina după Luncă 308.50 13 212.87
Total 28830.20
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 26038.75
Muntii Ciucului 59640.80 20 19908.10
Apuseni 75943.10 20 18539.23
Frumoasa 137358.60 5 18282.43
Bucegi 38786.70 10 8195.63
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 6207.05
Ciucaş 21864.00 5 2014.99
Piatra Craiului 15867.00 5 1602.57
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 10 1509.99
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 10 1429.72
Postăvarul 1302.90 20 286.64
Total 104015.10
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 1 111015.97
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 106668.18
Apuseni 75943.10 0 19374.60
Harghita Mădăraş 13373.20 5 10698.56
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 15 285.09
Muntele Mare 1653.70 2 51.26
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 2 16.32
Tinovul Apa Roşie 65.90 9 15.82
Total 248125.80
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61955.90
Total 61955.90
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68275.13
Bucegi 38786.70 0 28054.42
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 10 328.95
Turbăria Ruginosu Zagon 350.40 25 301.34
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 26.93
Tinovul Apa Roşie 65.90 5 19.11
Total 97005.88
Comunități depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62031.84
Total 62031.84
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68297.91
Piatra Mare 4273.70 0 3801.93
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 1429.80
Ciucaş 21864.00 0 461.55
Topliţa - Scaunul Rotund Borsec 5466.30 1 54.66
Total 74045.85
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 1 20504.51
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 0 1549.52
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 153.59
Mlaştina după Luncă 308.50 25 107.97
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 53.86
Total 22369.45
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173651.28
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104912.66
Total 278563.94
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 176255.16
Apuseni 75943.10 0 62039.44
Bucegi 38786.70 0 30001.51
Valea Cepelor 796.30 10 510.43
Ciucaş 21864.00 0 24.05
Total 268830.58
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 176354.46
Apuseni 75943.10 1 67507.34
Bucegi 38786.70 0 30040.30
Trascău 50063.60 0 23680.08
Piatra Craiului 15867.00 2 14075.62
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6205.74
Piatra Mare 4273.70 0 3762.57
Postăvarul 1302.90 0 1271.76
Ciucaş 21864.00 0 21.86
Total 322919.73
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67515.69
Bucegi 38786.70 0 29962.73
Trascău 50063.60 0 23740.16
Leaota 1392.60 0 501.48
Total 121720.05
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178342.63
Apuseni 75943.10 0 38436.32
Bucegi 38786.70 0 29958.85
Piatra Craiului 15867.00 3 13440.94
Piatra Mare 4273.70 0 3762.99
Ciucaş 21864.00 0 2025.92
Postăvarul 1302.90 0 1271.89
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 161.24
Cheile Vârghişului 833.90 6 52.20
Muntele Vulcan 99.70 1 1.00
Total 267453.97
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173671.14
Frumoasa 137358.60 0 107580.63
Apuseni 75943.10 0 38443.92
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 6220.54
Total 325916.23
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178543.23
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104885.68
Apuseni 75943.10 25 38360.38
Harghita Mădăraş 13373.20 5 11500.95
Bucegi 38786.70 5 10134.96
Piatra Craiului 15867.00 2 1919.91
Cheile Vârghişului 833.90 3 77.22
Pârâul Barlangos 65.70 2 1.31
Total 345423.64
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 11 47688.06
Apuseni 75943.10 2 40114.66
Frumoasa 137358.60 10 32018.29
Călimani - Gurghiu 134935.90 17 29159.65
Bucegi 38786.70 11 28015.63
Muntii Ciucului 59640.80 10 26766.79
Munţii Bihor 20884.60 14 14326.84
Piatra Craiului 15867.00 15 10583.29
Oituz - Ojdula 15319.00 24 3661.24
Pădurea Bogăţii 6352.20 45 3493.71
Ciucaş 21864.00 3 2681.84
Nemira - Lapoş 9865.20 25 2476.17
Trascău 50063.60 5 2453.12
Herculian 12880.50 15 1893.43
Postăvarul 1302.90 33 1239.06
Ciomad - Balvanyos 5993.30 16 958.93
Cheile Vârghişului 833.90 2 508.35
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 2 454.52
Valea Cepelor 796.30 12 390.98
Muntele Tâmpa 214.00 20 128.40
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 56.55
Total 249069.50
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 0 108268.80
Munţii Făgăraş 198617.50 1 49475.62
Apuseni 75943.10 1 40874.10
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 30509.01
Trascău 50063.60 4 5757.31
Pădurea Bogăţii 6352.20 19 4764.15
Oituz - Ojdula 15319.00 0 3722.52
Ciomad - Balvanyos 5993.30 12 3655.91
Munţii Bihor 20884.60 14 3237.11
Ciucaş 21864.00 1 2900.48
Herculian 12880.50 2 2163.92
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 4 1249.94
Total 256578.86
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173869.76
Apuseni 75943.10 2 42392.96
Bucegi 38786.70 2 29218.02
Trascău 50063.60 6 8911.32
Piatra Craiului 15867.00 6 8203.24
Pădurea Bogăţii 6352.20 1 3557.23
Ciucaş 21864.00 1 3119.12
Postăvarul 1302.90 1 809.10
Muntele Tâmpa 214.00 20 64.20
Muntele Vulcan 99.70 25 25.92
Total 270170.87
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67895.41
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49674.24
Trascău 50063.60 2 9762.40
Pădurea Bogăţii 6352.20 13 5589.94
Ciomad - Balvanyos 5993.30 2 3775.78
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 8 3068.02
Herculian 12880.50 0 2215.45
Munţii Bihor 20884.60 1 292.38
Total 142273.62
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174266.99
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105047.60
Apuseni 75943.10 1 66747.91
Bucegi 38786.70 2 29877.40
Ciucaş 21864.00 0 16915.30
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6206.12
Pădurea Bogăţii 6352.20 0 5723.33
Piatra Mare 4273.70 0 3801.46
Postăvarul 1302.90 0 1271.63
Muntele Tâmpa 214.00 0 128.83
Cheile Vârghişului 833.90 2 103.24
Total 410089.80
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 42430.93
Harghita Mădăraş 13373.20 2 11768.42
Ciomad - Balvanyos 5993.30 1 1018.86
Tinovul Luci 270.80 90 243.72
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 50 219.30
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 20 179.54
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 2 118.59
Turbăria Ruginosu Zagon 350.40 15 52.56
Mlaştina după Luncă 308.50 10 30.85
Tinovul de la Fântâna Brazilor 40.70 54 21.98
Tinovul Apa Roşie 65.90 15 9.88
Tinovul de la Dealul Albinelor 29.30 21 6.15
Total 56100.78
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 71664.46
Apuseni 75943.10 0 62419.15
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49872.85
Bucegi 38786.70 0 23749.10
Muntii Ciucului 59640.80 0 20802.71
Pădurea Bogăţii 6352.20 1 5716.98
Oituz - Ojdula 15319.00 0 4886.76
Ciucaş 21864.00 1 3337.76
Herculian 12880.50 0 2962.51
Nemira - Lapoş 9865.20 0 2525.49
Piatra Craiului 15867.00 0 1999.24
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 2 425.44
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 3 323.15
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 1 284.61
Frumoasa 137358.60 0 274.72
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 199.44
Aninişurile de pe Tărlung 181.10 70 126.77
Cheile Vârghişului 833.90 1 87.64
Piatra Mare 4273.70 2 86.76
Buzăul Superior 212.50 7 14.88
Total 251760.42
Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23735.15
Total 23735.15
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 0 6295.13
Total 6295.13
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178344.61
Apuseni 75943.10 0 63710.19
Trascău 50063.60 0 23741.66
Ciucaş 21864.00 0 16915.52
Piatra Craiului 15867.00 0 7251.22
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6129.32
Total 296092.52
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 36 169639.21
Călimani - Gurghiu 134935.90 30 70989.78
Frumoasa 137358.60 15 52622.08
Apuseni 75943.10 6 46607.80
Muntii Ciucului 59640.80 25 41676.99
Trascău 50063.60 22 20626.20
Bucegi 38786.70 22 18823.19
Ciucaş 21864.00 50 14269.76
Oituz - Ojdula 15319.00 48 12301.16
Munţii Bihor 20884.60 39 11444.76
Piatra Craiului 15867.00 33 7235.35
Herculian 12880.50 31 6942.59
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 1 6249.68
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 50 5502.37
Nemira - Lapoş 9865.20 26 5100.31
Ciomad - Balvanyos 5993.30 32 2936.72
Piatra Mare 4273.70 40 1796.24
Pădurea Povernii - Valea Cerniţa 870.20 96 831.91
Postăvarul 1302.90 39 796.07
Pădurea Bogăţii 6352.20 10 635.22
Cheile Vârghişului 833.90 45 474.99
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 10 372.81
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 275.86
Muntele Tâmpa 214.00 10 85.60
Total 498236.63
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 46683.74
Trascău 50063.60 6 23579.96
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 13 6022.42
Pădurea Bogăţii 6352.20 1 5653.46
Total 81939.57
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 40 107565.52
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 98651.64
Munţii Făgăraş 198617.50 21 92178.38
Apuseni 75943.10 20 61872.36
Muntii Ciucului 59640.80 30 59569.23
Bucegi 38786.70 7 21383.11
Munţii Bihor 20884.60 17 17960.76
Ciucaş 21864.00 3 16237.52
Piatra Craiului 15867.00 15 12963.34
Harghita Mădăraş 13373.20 70 10029.90
Nemira - Lapoş 9865.20 22 7270.65
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 60 6014.70
Oituz - Ojdula 15319.00 8 4871.44
Piatra Mare 4273.70 45 3719.40
Trascău 50063.60 2 3304.20
Herculian 12880.50 6 2923.87
Postăvarul 1302.90 2 1265.12
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 71 758.97
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 10 416.67
Valea Cepelor 796.30 14 295.43
Turbăria Ruginosu Zagon 350.40 46 213.74
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 1 197.64
Tinovul de la Fântâna Brazilor 40.70 46 40.70
Tinovul de la Dealul Albinelor 29.30 56 22.56
Total 529726.85
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 99326.32
Apuseni 75943.10 0 62798.87
Trascău 50063.60 0 23730.15
Bucegi 38786.70 3 22391.56
Ciucaş 21864.00 3 16893.44
Total 225140.33