Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SCI [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 16 2653.25
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 38 2333.45
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 18 1132.78
Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti 3214.80 34 1093.03
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 41 1078.52
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 23 1076.19
Lacurile Fălticeni 895.20 69 617.69
Râul Suceava 881.10 56 607.96
Râul Suceava Liteni 1254.40 10 426.50
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 24 71.69
Fânaţele Bârca 144.00 36 51.84
Turbăria de la Dersca 11.80 98 11.56
Pădurea Medeleni 131.10 3 3.93
Stânca - Ştefăneşti 1.00 18 1.00
Total 26817.07
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 9 955.17
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 52 603.04
Siretul Mijlociu - Bucecea 569.70 54 307.64
Râul Suceava Liteni 1254.40 24 301.06
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 6 222.66
Râul Suceava 881.10 13 114.54
Valea lui David 1434.70 5 71.73
Dealul lui Dumnezeu 578.80 4 23.15
Stânca - Ştefăneşti 1.00 82 0.82
Total 7835.94
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 318.20
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 6 283.19
Total 3871.81
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 8 3502.29
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 4 2651.65
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 11 1651.96
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 12 1521.51
Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti 3214.80 5 1253.77
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 2 1101.72
Râul Suceava Liteni 1254.40 18 790.27
Lacurile Fălticeni 895.20 8 743.02
Râul Suceava 881.10 2 713.69
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 20 536.09
Siretul Mijlociu - Bucecea 569.70 19 478.55
Valea lui David 1434.70 11 430.41
Suharau - Darabani 1936.20 14 329.15
Dealul lui Dumnezeu 578.80 14 104.18
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 6 89.61
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 2 89.42
Fânaţele Bârca 144.00 10 66.24
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 6 55.74
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 26 52.00
Dealul Perchiu 184.70 9 35.09
Pădurea Medeleni 131.10 16 24.91
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 15 16.75
Turbăria de la Dersca 11.80 2 11.80
Fâneţele seculare Frumoasa 10.10 72 10.10
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 13 9.72
Lunca Mirceşti 32.50 7 2.28
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 2 0.81
Total 38292.05
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 64 10294.61
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 22 4879.04
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 26 4625.50
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 22 3711.00
Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti 3214.80 59 3214.80
Suharau - Darabani 1936.20 27 1781.30
Valea lui David 1434.70 62 1319.92
Râul Suceava Liteni 1254.40 35 1229.31
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 5 1159.70
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 26 999.74
Măgura Târgu Ocna 844.40 8 844.40
Lacurile Fălticeni 895.20 10 832.54
Râul Suceava 881.10 7 819.42
Siretul Mijlociu - Bucecea 569.70 7 569.70
Dealul lui Dumnezeu 578.80 46 370.43
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 70 327.90
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 20 176.00
Fânaţele Bârca 144.00 54 144.00
Pădurea Medeleni 131.10 2 131.10
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 75 100.53
Dealul Perchiu 184.70 35 99.74
Slatina 137.10 54 76.78
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 85 73.30
Pădurea Roşcani 55.60 9 46.15
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 74 30.70
Movila lui Burcel 12.70 16 2.03
Total 111759.03
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 3 10613.00
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 4985.10
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 2 4719.90
Suharau - Darabani 1936.20 8 1936.20
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 31 1448.90
Valea lui David 1434.70 8 1434.70
Râul Suceava Liteni 1254.40 2 1254.40
Lacurile Fălticeni 895.20 7 895.20
Râul Suceava 881.10 7 881.10
Dealul lui Dumnezeu 578.80 36 578.80
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 3 298.70
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 12 200.00
Slatina 137.10 44 137.10
Dealul Perchiu 184.70 13 123.75
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 10 111.70
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 2 74.80
Pădurea Roşcani 55.60 17 55.60
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 24 40.40
Lunca Mirceşti 32.50 2 32.50
Movila lui Burcel 12.70 84 12.70
Total 41695.65
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 100 18978.30
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 100 12216.00
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Pădurea Dobrina - Huşi 8518.30 100 8518.30
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 93 8308.80
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 37 3398.33
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 13 3341.08
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 37 2894.58
Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti 3214.80 2 1318.07
Suharau - Darabani 1936.20 48 1258.53
Măgura Târgu Ocna 844.40 90 776.85
Râul Suceava 881.10 5 757.75
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 6 623.03
Siretul Mijlociu - Bucecea 569.70 9 529.82
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 83 526.00
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 67 289.74
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 42 136.00
Pădurea Medeleni 131.10 79 128.48
Pădurea Uricani 114.30 100 114.30
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 13 98.37
Pădurea Homiţa 56.60 97 56.60
Pădurea Tătăruşi 55.10 100 55.10
Pădurea Roşcani 55.60 74 41.14
Lunca Mirceşti 32.50 91 31.85
Pădurea Icuşeni 10.20 97 10.20
Total 129535.09
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 3 8571.18
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 7 3712.31
Total 21949.41
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 8746.10
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 5303.30
Dealul Perchiu 184.70 33 184.70
Total 44440.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile Fălticeni 895.20 3 671.40
Valea lui David 1434.70 5 272.59
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 12 246.31
Suharau - Darabani 1936.20 3 58.09
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 11 36.07
Total 1284.46
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 2439.52
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Râul Suceava 881.10 10 696.07
Lacurile Fălticeni 895.20 3 644.54
Râul Suceava Liteni 1254.40 11 564.48
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 3 72.44
Măgura Târgu Ocna 844.40 2 16.89
Fâneţele seculare Frumoasa 10.10 28 2.83
Slatina 137.10 2 2.74
Pădurea Icuşeni 10.20 3 0.31
Total 5648.06
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Siretul Mijlociu - Bucecea 569.70 11 370.31
Valea lui David 1434.70 9 200.86
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 174.92
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 15 78.90
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 2 28.98
Dealul Perchiu 184.70 10 18.47
Pădurea Homiţa 56.60 3 1.70
Total 20250.64