Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SCI [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Lunca Buzăului 6986.50 33 3563.12
Total 16103.47
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Lunca Buzăului 6986.50 10 1047.98
Râul Putna 655.40 66 432.56
Platoul Meledic 150.50 27 40.64
Total 10299.42
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Lunca Buzăului 6986.50 2 349.32
Total 2857.39
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Lunca Buzăului 6986.50 3 209.59
Total 1463.63
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Valea Călmăţuiului 17922.90 75 13442.18
Lunca Buzăului 6986.50 7 4052.17
Râul Putna 655.40 6 504.66
Total 32545.81
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Valea Călmăţuiului 17922.90 20 17026.76
Lunca Buzăului 6986.50 14 6497.44
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 13 761.70
Bisoca 1163.00 38 674.54
Râul Putna 655.40 11 589.86
Dealul Istriţa 576.60 54 536.24
Platoul Meledic 150.50 29 150.50
Total 51317.74
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Călmăţuiului 17922.90 5 17922.90
Lunca Buzăului 6986.50 7 6986.50
Bisoca 1163.00 25 965.29
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 18 928.90
Râul Putna 655.40 10 655.40
Dealul Istriţa 576.60 7 576.60
Total 28035.59
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Lunca Buzăului 6986.50 21 5519.34
Pădurea Buciumeni - Homocea 4993.30 100 4993.30
Râul Putna 655.40 2 517.77
Soveja 4566.50 8 502.31
Bisoca 1163.00 14 232.60
Dealul Istriţa 576.60 3 224.87
Pădurea Dălhăuţi 203.40 100 203.40
Reghiu Scruntar 112.40 100 112.40
Cenaru 426.10 13 55.39
Total 35435.63
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 13 1095.96
Total 1095.96
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 76 4566.50
Bisoca 1163.00 17 1163.00
Cenaru 426.10 87 426.10
Total 6155.60
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 17 640.94
Râul Putna 655.40 2 465.33
Dealul Istriţa 576.60 10 207.58
Total 1313.85
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 6 55.73
Dealul Istriţa 576.60 6 34.60
Total 90.33
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Putna 655.40 3 452.23
Platoul Meledic 150.50 3 106.86
Bisoca 1163.00 6 69.78
Total 628.86
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Lunca Buzăului 6986.50 3 1257.57
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 46 483.03
Dealul Istriţa 576.60 20 149.92
Soveja 4566.50 3 137.00
Platoul Meledic 150.50 41 102.34
Total 13666.97