Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Continentală [X]
thymallus thymallus [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Someşul Mare Superior 148.60 37 54.98
Total 54.98
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 5 11731.32
Strei - Haţeg 24967.60 3 1747.73
Total 13479.05
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 15 8798.49
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Strei - Haţeg 24967.60 4 998.70
Total 22298.32
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 17 462.59
Someşul Mare Superior 148.60 12 98.08
Total 560.66
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Strei - Haţeg 24967.60 11 21971.49
Defileul Crişului Negru 2202.80 22 2136.72
Total 119816.28
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Strei - Haţeg 24967.60 6 23469.54
Defileul Crişului Negru 2202.80 3 2202.80
Someşul Mare Superior 148.60 32 148.60
Total 91891.44
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 33 33434.26
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Strei - Haţeg 24967.60 48 15729.59
Defileul Crişului Negru 2202.80 54 1652.10
Someşul Mare Superior 148.60 2 101.05
Total 102644.95
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Munţii Ţarcu 58656.60 18 43992.45
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Strei - Haţeg 24967.60 14 19225.05
Total 150847.27
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Munţii Ţarcu 58656.60 25 58656.60
Strei - Haţeg 24967.60 6 24967.60
Total 221738.50
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 4 88.11
Someşul Mare Superior 148.60 17 80.24
Total 168.36
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 4 14077.58
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Strei - Haţeg 24967.60 8 3745.14
Total 36123.86