Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SCI [X]
Continentală [X]
cottus gobio [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 19 64.58
Total 64.58
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Total 952.02
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Total 317.34
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 2 3697.28
Total 3697.28
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Valea Vâlsanului 9480.20 11 8816.59
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 13 157.40
Total 20874.24
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Valea Vâlsanului 9480.20 7 9480.20
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 5 167.49
Total 22023.95
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 43 7773.76
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 31 127.13
Total 13613.02
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 2 131.17
Total 10603.39
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 17 201.80
Total 16068.80
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 29 3507.67
Total 3507.67
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 8 758.42
Total 758.42
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 13 26.23
Total 1771.60