Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SCI [X]
Continentală [X]
rana esculenta [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 26 52.00
Total 52.00
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 20 176.00
Total 176.00
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 12 200.00
Total 200.00
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 42 136.00
Total 136.00