Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Continentală [X]
lilium jankae [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Buila - Vânturariţa 4524.70 13 588.21
Total 4385.37
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Total 61513.91
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Total 66070.50
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Cozia 16760.30 66 11564.61
Buila - Vânturariţa 4524.70 47 2986.30
Total 35814.98
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Cozia 16760.30 3 12067.42
Buila - Vânturariţa 4524.70 19 3845.99
Total 70592.44
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Cozia 16760.30 28 16760.30
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 4524.70
Total 97228.10
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Buila - Vânturariţa 4524.70 6 859.69
Cozia 16760.30 3 502.81
Total 9716.24