Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Continentală [X]
mustela eversmannii [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 20 536.09
Total 536.09
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 26 999.74
Total 999.74
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 31 1448.90
Total 1448.90
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 6 623.03
Total 623.03
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 12 246.31
Total 246.31
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 3 72.44
Total 72.44
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oseşti - Bârzeşti 1448.90 2 28.98
Total 28.98