Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Continentală [X]
leptidea morsei [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Total 1641.71
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 5 1026.07
Total 1026.07
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 3478.32
Cuşma 44283.50 2 885.67
Total 13067.96
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 6 12872.31
Dealurile Clujului Est 18889.60 37 7933.63
Râul Tur 20521.40 25 6772.06
Podişul Secaşelor 7014.10 2 140.28
Total 27718.29
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 23 75517.55
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 9 63479.34
Trascău 50063.60 28 48061.06
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Cuşma 44283.50 13 27455.77
Râul Tur 20521.40 32 19700.54
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 16622.85
Podişul Secaşelor 7014.10 35 6873.82
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 13 1633.95
Dealul Istriţa 576.60 54 536.24
Cheile Turzii 326.10 46 254.36
Cheile Turenilor 134.20 15 134.20
Total 294463.84
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 12 85815.40
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 66088.08
Trascău 50063.60 4 50063.60
Cuşma 44283.50 11 32326.96
Râul Tur 20521.40 4 20521.40
Dealurile Clujului Est 18889.60 12 18889.60
Podişul Secaşelor 7014.10 2 7014.10
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 2 1667.30
Dealul Istriţa 576.60 7 576.60
Total 282963.04
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 50 55780.01
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 53 53044.38
Trascău 50063.60 63 34043.25
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Râul Tur 20521.40 31 13133.70
Cuşma 44283.50 16 11513.71
Dealurile Clujului Est 18889.60 16 10955.97
Podişul Secaşelor 7014.10 61 4418.88
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 85 1417.20
Dealul Istriţa 576.60 3 224.87
Cheile Turenilor 134.20 50 114.07
Cheile Turzii 326.10 26 104.35
Total 215214.28
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 55653.12
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Cuşma 44283.50 23 21698.92
Total 110302.77
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 24 86958.00
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Cuşma 44283.50 27 44283.50
Cheile Turzii 326.10 22 326.10
Total 193738.80
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 3 7723.39
Cuşma 44283.50 2 4428.35
Dealul Istriţa 576.60 10 207.58
Total 12359.31
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Istriţa 576.60 6 34.60
Total 34.60
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 6956.64
Dealurile Clujului Est 18889.60 3 944.48
Total 7901.12
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 5217.48
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 6 5148.92
Cuşma 44283.50 6 3542.68
Trascău 50063.60 5 2503.18
Dealurile Clujului Est 18889.60 2 377.79
Dealul Istriţa 576.60 20 149.92
Cheile Turenilor 134.20 35 46.97
Cheile Turzii 326.10 6 19.57
Total 26953.90