Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SCI [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Călmăţuiului 17922.90 90 16130.61
Lunca Buzăului 6986.50 2 3004.20
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 15 139.33
Total 19274.14
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 0 3004.89
Total 3004.89
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 9.13
Total 9.13
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 20 1397.30
Total 1397.30
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Călmăţuiului 17922.90 1 16309.84
Lunca Siretului Inferior 25080.70 20 5016.14
Total 21325.98
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6520.98
Total 6520.98
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 13.70
Total 13.70
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Istriţa 576.60 2 415.15
Platoul Meledic 150.50 25 37.62
Total 452.78
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Istriţa 576.60 70 403.62
Total 403.62
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 4564.31
Total 4564.31
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 6270.18
Total 6270.18
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bisoca 1163.00 60 697.80
Soveja 4566.50 1 59.36
Total 757.16
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 4559.74
Total 4559.74
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Reghiu Scruntar 112.40 10 56.20
Total 56.20
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 4 4374.71
Cenaru 426.10 20 85.22
Reghiu Scruntar 112.40 10 84.30
Total 4544.23
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 1 4557.37
Pădurea Buciumeni - Homocea 4993.30 1 3480.33
Bisoca 1163.00 3 732.69
Cenaru 426.10 20 170.44
Pădurea Dălhăuţi 203.40 65 132.21
Reghiu Scruntar 112.40 40 44.96
Total 9118.00
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Buciumeni - Homocea 4993.30 2 3590.18
Pădurea Dălhăuţi 203.40 25 183.06
Total 3773.24
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 4559.70
Total 4559.70
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8903.65
Soveja 4566.50 0 4559.65
Total 13463.30
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6395.58
Total 6395.58
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8828.41
Total 8828.41
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 90 4169.21
Total 4169.21
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Buciumeni - Homocea 4993.30 69 3430.40
Reghiu Scruntar 112.40 15 73.06
Total 3503.46
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 9 8778.25
Lunca Buzăului 6986.50 20 2794.60
Total 11572.85
Galerii ripariene si tufărișuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 1 2864.47
Total 2864.47
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 3 4511.70
Total 4511.70