Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
SCI [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 5 17774.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17005.55
Total 34780.37
Dune cu Hippophae rhamnoides
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 0 17973.64
Total 17973.64
Depresiuni umede intradunale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 0 18005.46
Total 18005.46
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 12646.99
Porţile de Fier 125542.60 1 5774.96
Ciuperceni - Desa 39764.70 1 2823.29
Total 21245.24
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 50543.45
Coridorul Jiului 71451.90 0 17012.70
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 795.29
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 287.85
Total 68639.29
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 17019.84
Porţile de Fier 125542.60 3 12114.86
Ciuperceni - Desa 39764.70 1 1192.94
Total 30327.64
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 1 59771.39
Cozia 16760.30 1 11331.64
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 49.16
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 43.48
Total 71195.67
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 1 13778.64
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 540.76
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 478.27
Total 14797.67
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 13979.77
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 1032.35
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 913.06
Total 15925.18
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 1 50417.91
Coridorul Jiului 71451.90 0 17026.99
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.31
Total 77280.21
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 99831.48
Ciuperceni - Desa 39764.70 0 15786.59
Coridorul Jiului 71451.90 0 14862.00
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.44
Total 140315.49
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 3 3151.45
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 2015.54
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 1782.64
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 1243.42
Cozia 16760.30 1 167.60
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 0 0.03
Total 8360.69
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 2507.14
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 1826.12
Buila - Vânturariţa 4524.70 2 640.25
Total 4973.50
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 1 38633.18
Porţile de Fier 125542.60 2 21028.39
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 5895.34
Total 65556.91
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.19
Silvostepa Olteniei 9296.70 0 6698.27
Braniştea Catârilor 301.50 1 162.81
Pădurea Studiniţa 65.80 10 52.64
Total 16748.91
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 1 1865.14
Porţile de Fier 125542.60 1 1255.43
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 2.26
Total 3122.82
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 1 99818.92
Ciuperceni - Desa 39764.70 30 14752.70
Coridorul Jiului 71451.90 1 13361.51
Total 127933.13
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 1860.39
Total 1860.39
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2531.72
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 1927.31
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 1843.51
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 6.79
Total 6309.32
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 38005.25
Porţile de Fier 125542.60 0 1380.97
Total 39386.22
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 52435.19
Porţile de Fier 125542.60 0 21153.93
Platoul Mehedinţi 53594.00 0 10343.64
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2580.88
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 1886.99
Total 88400.63
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 1862.07
Total 1862.07
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Silvostepa Olteniei 9296.70 10 8650.58
Total 8650.58
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 1989.48
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 52.03
Total 2041.51
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 1 17741.51
Cozia 16760.30 1 13946.25
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9898.08
Porţile de Fier 125542.60 2 8285.81
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2826.68
Domogled - Valea Cernei 62171.20 1 2611.19
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 2321.78
Platoul Mehedinţi 53594.00 1 535.94
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 97.28
Râul Vedea 9077.20 0 6.35
Total 58270.87
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 1 15150.35
Coridorul Jiului 71451.90 1 14076.02
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 92.56
Total 29318.93
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 1 15548.00
Coridorul Jiului 71451.90 1 14790.54
Platforma Cotmeana 12528.90 1 10023.37
Total 40361.91
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 7742.64
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 5 6669.68
Domogled - Valea Cernei 62171.20 5 5719.75
Platoul Mehedinţi 53594.00 5 3215.64
Cozia 16760.30 10 1843.63
Buila - Vânturariţa 4524.70 10 549.75
Total 25741.09
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 38011.47
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7742.69
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 6669.72
Total 52423.88
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 61947.38
Cozia 16760.30 0 9990.81
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 4464.07
Total 76402.27
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 49162.48
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7747.60
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 6678.42
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 3015.71
Total 66604.21
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 9456.24
Total 9456.24
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 12240.40
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 9468.67
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7748.09
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 6679.29
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 4283.08
Total 40419.54
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 11348.40
Porţile de Fier 125542.60 0 8348.58
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 4464.11
Total 24161.10
Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stancării silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 1 98563.50
Total 98563.50
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 6 9450.02
Platoul Mehedinţi 53594.00 3 4823.46
Porţile de Fier 125542.60 2 4519.53
Buila - Vânturariţa 4524.70 2 730.74
Total 19523.76
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 11 59149.68
Porţile de Fier 125542.60 1 22409.35
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 11415.52
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 9809.78
Nordul Gorjului de Est 49159.60 4 9468.68
Cozia 16760.30 23 5716.94
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 2314.38
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 56.55
Prigoria - Bengeşti 2489.50 1 17.43
Total 120358.31
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 20 47517.87
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 13288.10
Nordul Gorjului de Est 49159.60 7 12909.85
Coridorul Jiului 71451.90 2 11646.66
Domogled - Valea Cernei 62171.20 1 11271.64
Cozia 16760.30 19 8901.40
Platforma Cotmeana 12528.90 30 5763.29
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 2993.09
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 1 1448.90
Prigoria - Bengeşti 2489.50 16 415.75
Total 116156.55
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 9 37943.08
Porţile de Fier 125542.60 5 18517.53
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 14418.55
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 14138.84
Platoul Mehedinţi 53594.00 1 6431.28
Buila - Vânturariţa 4524.70 2 4373.58
Total 95822.86
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 1 48271.13
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 14940.30
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 14433.80
Coridorul Jiului 71451.90 0 11932.47
Cozia 16760.30 6 9907.01
Prigoria - Bengeşti 2489.50 11 689.59
Total 100174.30
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 75965.83
Domogled - Valea Cernei 62171.20 1 52373.02
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 15027.26
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 14482.96
Cozia 16760.30 0 14063.57
Platoul Mehedinţi 53594.00 0 6538.47
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 4418.82
Total 182869.92
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 75714.74
Pădurea Studiniţa 65.80 70 46.06
Pădurea Călugărească 676.90 1 6.77
Total 75767.57
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 48396.67
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 38695.35
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 15201.17
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 14581.28
Cozia 16760.30 0 13611.04
Platforma Cotmeana 12528.90 4 9772.54
Coridorul Jiului 71451.90 0 9717.46
Silvostepa Olteniei 9296.70 1 7720.91
Prigoria - Bengeşti 2489.50 0 1025.67
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 101.81
Total 158823.91
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 12289.73
Pădurea Stârmina 2768.60 80 3599.18
Ciuperceni - Desa 39764.70 0 2425.65
Râul Vedea 9077.20 3 278.67
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 194.37
Pădurea Reşca Hotărani 1630.50 3 48.91
Total 18836.51
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 0 15746.82
Coridorul Jiului 71451.90 1 10431.98
Silvostepa Olteniei 9296.70 10 7627.94
Jiana 13415.80 1 885.44
Pădurea Călugărească 676.90 70 480.60
Pădurea Vlădila 406.80 90 366.12
Braniştea Catârilor 301.50 53 159.80
Total 35698.70
Păduri ilirice de Fagus sylvatica
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 20 75651.97
Domogled - Valea Cernei 62171.20 21 51813.48
Platoul Mehedinţi 53594.00 3 8146.29
Total 135611.74
Păduri ilirice de stejar cu carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 17 97308.07
Domogled - Valea Cernei 62171.20 3 61636.53
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 16940.33
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 15072.87
Platoul Mehedinţi 53594.00 4 10290.05
Total 201247.85
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 48773.30
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 16949.03
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 15077.79
Coridorul Jiului 71451.90 7 7502.45
Silvostepa Olteniei 9296.70 72 6693.62
Pădurea Sarului 6792.90 80 5434.32
Râul Vedea 9077.20 20 2094.11
Platforma Cotmeana 12528.90 16 2004.62
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 1 1372.64
Pădurea Stârmina 2768.60 25 1245.87
Jiana 13415.80 6 804.95
Vânju Mare 2187.80 36 798.55
Prigoria - Bengeşti 2489.50 2 739.38
Pădurea Topana 891.30 17 151.52
Total 109642.16
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 45017.46
Total 45017.46
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 30 43036.43
Nordul Gorjului de Est 49159.60 55 42115.57
Domogled - Valea Cernei 62171.20 34 32596.36
Cozia 16760.30 13 13527.24
Buila - Vânturariţa 4524.70 25 4282.63
Total 135558.22
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 48898.84
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 43253.82
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 42361.37
Coridorul Jiului 71451.90 3 9646.01
Platforma Cotmeana 12528.90 28 9271.39
Râul Vedea 9077.20 25 4363.41
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 17 1296.39
Vânju Mare 2187.80 20 1225.17
Prigoria - Bengeşti 2489.50 11 1013.23
Pădurea Reşca Hotărani 1630.50 30 554.37
Total 161883.99
Vegetatie forestieră cu Castanea sativa
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 44123.40
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 42852.96
Total 86976.37
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 49024.39
Coridorul Jiului 71451.90 4 2643.72
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 2385.88
Pădurea Stârmina 2768.60 5 1384.30
Jiana 13415.80 0 939.11
Pădurea Stârmina 2768.60 20 553.72
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 6 518.20
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 286.92
Valea Olteţului 1537.30 5 76.87
Pădurea Reşca Hotărani 1630.50 1 65.22
Râul Vedea 9077.20 0 4.54
Total 57882.86
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 45862.56
Nordul Gorjului de Est 49159.60 4 45015.99
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 38757.53
Cozia 16760.30 7 11164.04
Buila - Vânturariţa 4524.70 20 1635.68
Total 142435.79
Vegetatie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra spp. Banatica *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 49149.93
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 10712.10
Total 59862.03