Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]
Continentală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități cu salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile Ocna Veche 132.80 80 106.24
Total 106.24
Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 11333.76
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 3152.51
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 5 2695.03
Sărăturile Ocna Veche 132.80 10 119.52
La Sărătura 15.90 80 12.72
Total 17313.54
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5390.36
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 5 2772.69
Râul Tur 20521.40 2 410.43
Total 8573.47
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 3 1026.07
Total 1026.07
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 64469.62
Igniş 19598.00 1 215.58
Total 64685.19
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67514.93
Total 67514.93
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 65229.05
Total 65229.05
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 65988.48
Muntele Şes 34880.80 0 2093.20
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1360.95
Total 69442.63
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 0 9665.58
Muntele Şes 34880.80 0 2093.55
Total 11759.13
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 63558.30
Total 63558.30
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23740.66
Cuşma 44283.50 2 21494.77
Apuseni 75943.10 3 2278.29
Total 47513.72
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 14424.75
Râul Tur 20521.40 0 9667.63
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 5 2487.72
Muntele Şes 34880.80 0 2267.95
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 1888.96
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 2 1136.10
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 379.82
Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de Câmpie 200.20 5 10.01
Fânaţele Pietroasa - Podeni 105.40 5 5.27
Pajiştea Fegernic 280.00 1 2.80
Cheile Turenilor 134.20 2 2.68
Total 32273.69
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2279.81
Codru Moma 24650.30 1 369.75
Cheile Turenilor 134.20 2 12.08
Cheile Turzii 326.10 1 3.26
Total 2664.91
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 1 4104.28
Total 4104.28
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2355.75
Total 2355.75
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 3554.52
Apuseni 75943.10 0 2431.70
Total 5986.21
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23630.02
Apuseni 75943.10 0 2507.64
Cheile Turzii 326.10 0 3.59
Total 26141.25
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61948.31
Cheile Turzii 326.10 2 18.26
Defileul Crişului Negru 2202.80 0 2.20
Total 61968.77
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2515.24
Total 2515.24
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 5666.88
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 60 5182.75
Muntele Şes 34880.80 2 2965.57
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 30 2544.79
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 15 2280.41
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 98 1113.38
Coasta Lunii 693.80 55 381.59
Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de Câmpie 200.20 95 200.20
Fânaţele Pietroasa - Podeni 105.40 60 68.51
Cheile Turzii 326.10 2 10.11
Total 20414.19
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 17000.64
Râul Tur 20521.40 1 5745.99
Igniş 19598.00 1 4723.12
Apuseni 75943.10 0 2591.18
Fânaţele Pietroasa - Podeni 105.40 10 79.05
Total 30139.98
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 13596.73
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5859.09
Igniş 19598.00 1 5115.08
Râul Tur 20521.40 2 4514.71
Apuseni 75943.10 1 3350.61
Muntele Şes 34880.80 0 2983.01
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 1 2582.78
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1344.36
Cheile Turzii 326.10 0 11.74
Total 39358.09
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 19298.66
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 13222.72
Râul Tur 20521.40 5 5540.78
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 4921.63
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 18 3836.18
Muntele Şes 34880.80 1 3331.81
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 10 414.62
Fânaţele Pietroasa - Podeni 105.40 10 105.40
Total 50671.81
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 21124.58
Apuseni 75943.10 20 18539.23
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12008.79
Total 51672.60
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 19374.60
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5863.77
Igniş 19598.00 0 19.60
Total 25257.98
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61955.90
Muntele Şes 34880.80 0 3331.85
Total 65287.75
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68275.13
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 14385.34
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5868.46
Igniş 19598.00 1 4919.10
Total 93448.02
Comunități depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62031.84
Total 62031.84
Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 171.73
Total 171.73
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68297.91
Total 68297.91
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 13597.12
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 170.06
Total 13767.18
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62039.44
Total 62039.44
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 67507.34
Trascău 50063.60 0 23680.08
Cheile Turzii 326.10 0 45.00
Total 91232.43
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67515.69
Trascău 50063.60 0 23740.16
Cheile Turzii 326.10 0 54.82
Total 91310.67
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 38436.32
Codru Moma 24650.30 0 15532.15
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5915.33
Muntele Şes 34880.80 0 3332.90
Cheile Turzii 326.10 1 54.78
Cheile Turenilor 134.20 5 9.39
Total 63280.88
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 38443.92
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 15 20336.37
Codru Moma 24650.30 0 15534.62
Muntele Şes 34880.80 0 3332.55
Muntele Şes 34880.80 0 3332.20
Total 80979.65
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 20 38544.16
Apuseni 75943.10 25 38360.38
Platoul Vaşcău 4983.20 4 209.29
Tăşad 1557.00 2 38.93
Total 77152.75
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 42686.23
Apuseni 75943.10 2 40114.66
Cuşma 44283.50 17 20776.49
Muntele Şes 34880.80 7 19726.87
Codru Moma 24650.30 5 15159.93
Lozna 10248.80 1 9326.41
Igniş 19598.00 15 3155.28
Trascău 50063.60 5 2453.12
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1394.15
Tisa Superioară 6302.90 5 315.14
Cheile Turzii 326.10 2 51.52
Total 155159.81
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 40874.10
Muntele Şes 34880.80 40 17285.22
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 34 13399.67
Codru Moma 24650.30 40 10229.87
Lozna 10248.80 70 7174.16
Râul Tur 20521.40 5 6772.06
Trascău 50063.60 4 5757.31
Igniş 19598.00 7 4527.14
Pricop - Huta - Certeze 3162.00 43 1359.66
Cuşma 44283.50 2 941.91
Valea Roşie 819.40 80 655.52
Cheile Turzii 326.10 5 34.57
Tusa - Barcău 9.60 100 9.60
Total 109020.79
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 2 42392.96
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 3 30583.17
Muntele Şes 34880.80 0 19761.75
Trascău 50063.60 6 8911.32
Platoul Vaşcău 4983.20 15 1704.25
Defileul Crişului Negru 2202.80 2 46.26
Total 103399.72
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67895.41
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 1 42095.07
Trascău 50063.60 2 9762.40
Lozna 10248.80 3 9018.94
Bârsău - Şomcuta 4773.10 5 2219.49
Pricop - Huta - Certeze 3162.00 2 2150.16
Muntele Şes 34880.80 3 1046.42
Pădurea Goronişte 951.70 70 666.19
Pădurea de la Alparea 459.30 100 459.30
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 10 166.73
Total 135480.12
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 66747.91
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 30662.00
Codru Moma 24650.30 0 15283.19
Cheile Lăpuşului 1659.70 0 1394.31
Defileul Crişului Negru 2202.80 1 61.68
Cheile Turzii 326.10 0 54.85
Total 114203.93
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 42430.93
Cuşma 44283.50 0 20830.52
Total 63261.44
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62419.15
Muntele Şes 34880.80 0 19779.19
Râul Tur 20521.40 3 2257.35
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1377.55
Tisa Superioară 6302.90 1 378.17
Codru Moma 24650.30 0 123.25
Cheile Turzii 326.10 3 44.35
Cuşma 44283.50 0 3.10
Total 86382.13
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 8 3899.07
Pădurea Goronişte 951.70 15 808.94
Total 4708.01
Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 41700.96
Trascău 50063.60 0 23735.15
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 7 645.69
Pădurea de stejar pufos de la Hoia 7.50 81 6.08
Total 66087.88
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 30 1658.48
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1405.33
Total 3063.81
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 8 41697.02
Râul Tur 20521.40 2 9645.06
Lozna 10248.80 2 9223.92
Muntele Şes 34880.80 1 1395.23
Total 61961.23
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 63710.19
Trascău 50063.60 0 23741.66
Total 87451.85
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 46607.80
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 17 29400.85
Trascău 50063.60 22 20626.20
Codru Moma 24650.30 15 13927.42
Cuşma 44283.50 15 13173.01
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 10 4687.27
Pricop - Huta - Certeze 3162.00 23 2086.92
Cheile Lăpuşului 1659.70 80 1327.76
Platoul Vaşcău 4983.20 15 956.77
Someşul Mare Superior 148.60 2 2.97
Total 132796.98
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 46683.74
Trascău 50063.60 6 23579.96
Cuşma 44283.50 0 20808.37
Dealurile Clujului Est 18889.60 8 18511.81
Codru Moma 24650.30 3 16274.13
Codru Moma 24650.30 1 15529.69
Râul Tur 20521.40 12 9234.63
Lozna 10248.80 15 8711.48
Muntele Şes 34880.80 2 2092.85
Bârsău - Şomcuta 4773.10 42 1999.93
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1025.51
Fânaţele Pietroasa - Podeni 105.40 15 94.86
Racâş - Hida 239.30 38 90.93
Total 164637.89
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12477.51
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 5 92.93
Crişul Negru 1850.00 5 92.50
Total 14304.65
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 20 61872.36
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 4 22701.01
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 12 11540.06
Cuşma 44283.50 12 6468.49
Trascău 50063.60 2 3304.20
Total 105886.12
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62798.87
Trascău 50063.60 0 23730.15
Total 86529.01