Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
SCI [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 6350.34
Total 6350.34
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 15446.77
Mestecănişul de la Reci 2103.60 3 652.12
Total 16098.89
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile Fărăgău - Glodeni 229.50 80 183.60
Total 183.60
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 64469.62
Piatra Craiului 15867.00 1 13599.61
Total 78069.22
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67514.93
Piatra Craiului 15867.00 1 13758.28
Total 81273.21
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 65229.05
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 29949.57
Total 95178.62
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 65988.48
Mestecănişul de la Reci 2103.60 0 1138.05
Total 67126.53
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 63558.30
Total 63558.30
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23740.66
Apuseni 75943.10 3 2278.29
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 0 0.03
Total 26336.32
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 1 476.01
Total 476.01
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 0 12964.93
Total 12964.93
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pajiştile lui Suciu 16005.00 5 16005.00
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 10 14931.88
Podişul Secaşelor 7014.10 1 1753.53
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 2 1136.10
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 2 366.80
Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului 916.50 18 164.97
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 0 163.02
Muntele Tâmpa 214.00 10 21.40
Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de Câmpie 200.20 5 10.01
Zau de Campie 10.00 1 9.10
Total 34561.81
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2279.81
Piatra Craiului 15867.00 1 634.68
Total 2914.49
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mestecănişul de la Reci 2103.60 25 589.01
Total 589.01
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2355.75
Total 2355.75
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 3554.52
Apuseni 75943.10 0 2431.70
Piatra Craiului 15867.00 0 650.55
Total 6636.76
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23630.02
Apuseni 75943.10 0 2507.64
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 10 367.60
Total 26505.26
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61948.31
Podişul Secaşelor 7014.10 10 1402.82
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 85.82
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 10 36.68
Movilele de la Păucea 6.00 90 5.40
Total 63479.02
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2515.24
Total 2515.24
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pajiştile lui Suciu 16005.00 85 13604.25
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 4 3518.43
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 98 1113.38
Podişul Secaşelor 7014.10 10 701.41
Coasta Lunii 693.80 55 381.59
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 70 293.44
Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de Câmpie 200.20 95 200.20
Fânaţele de pe Dealul Corhan - Săbed 463.90 10 46.39
Râpa Lechinţa 282.60 15 42.39
Zau de Campie 10.00 90 9.00
Total 19910.48
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2591.18
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 1 297.11
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 399.10 0 2.00
Total 2890.28
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 15360.96
Apuseni 75943.10 1 3350.61
Piatra Craiului 15867.00 1 809.22
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 1 359.46
Mestecănişul de la Reci 2103.60 2 42.07
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 399.10 1 17.96
Total 19940.28
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Secaşelor 7014.10 3 1613.24
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 15 352.13
Mestecănişul de la Reci 2103.60 1 63.11
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 399.10 1 5.99
Total 2034.47
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 19298.66
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 2 5234.74
Podişul Secaşelor 7014.10 1 1683.38
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 1 355.80
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 399.10 2 13.97
Total 26586.55
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 20 18539.23
Piatra Craiului 15867.00 5 1602.57
Total 20141.80
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 19374.60
Total 19374.60
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61955.90
Total 61955.90
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68275.13
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 2 162.65
Băgău 3128.60 0 6.26
Total 68444.03
Comunități depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62031.84
Mlaca Tătarilor 3.60 25 0.90
Total 62032.74
Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 0 155.17
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 1 17.23
Total 172.39
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68297.91
Total 68297.91
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 1 3.74
Total 3.74
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62039.44
Total 62039.44
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 67507.34
Trascău 50063.60 0 23680.08
Piatra Craiului 15867.00 2 14075.62
Total 105263.04
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67515.69
Trascău 50063.60 0 23740.16
Total 91255.85
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 38436.32
Piatra Craiului 15867.00 3 13440.94
Total 51877.26
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 38443.92
Total 38443.92
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 25 38360.38
Piatra Craiului 15867.00 2 1919.91
Total 40280.29
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 2 40114.66
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 5 19737.54
Piatra Craiului 15867.00 15 10583.29
Pădurea Bogăţii 6352.20 45 3493.71
Trascău 50063.60 5 2453.12
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 2 454.52
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 40 294.08
Muntele Tâmpa 214.00 20 128.40
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 56.55
Total 77315.87
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 40874.10
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 12 40256.00
Trascău 50063.60 4 5757.31
Pădurea Bogăţii 6352.20 19 4764.15
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 4 1249.94
Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare 240.30 46 206.66
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 1 181.32
Mociar 4016.80 4 160.67
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 21 70.53
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 5 22.43
Total 93543.11
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 2 42392.96
Trascău 50063.60 6 8911.32
Piatra Craiului 15867.00 6 8203.24
Pădurea Bogăţii 6352.20 1 3557.23
Muntele Tâmpa 214.00 20 64.20
Total 63128.95
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67895.41
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 10 28319.08
Trascău 50063.60 2 9762.40
Podişul Secaşelor 7014.10 5 6663.40
Pădurea Bogăţii 6352.20 13 5589.94
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 8 3068.02
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 5 1476.46
Pădurea Glodeni 1042.00 85 885.70
Mociar 4016.80 2 241.01
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 17 86.10
Padurea de stejar pufos de la Mirăslău 56.20 44 49.46
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 2 29.91
Total 124066.89
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 66747.91
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 29958.16
Pădurea Bogăţii 6352.20 0 5723.33
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 0 367.67
Muntele Tâmpa 214.00 0 128.83
Total 102925.90
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 42430.93
Mestecănişul de la Reci 2103.60 3 1135.94
Total 43566.87
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62419.15
Podişul Secaşelor 7014.10 0 6887.85
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 1 5921.26
Pădurea Bogăţii 6352.20 1 5716.98
Piatra Craiului 15867.00 0 1999.24
Mestecănişul de la Reci 2103.60 20 1072.84
Râul Târnava Mică 331.30 60 198.78
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 4 13.78
Total 84229.88
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 399.10 48 209.53
Total 209.53
Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 29434.68
Trascău 50063.60 0 23735.15
Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare 240.30 40 96.12
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 56 51.30
Padurea de stejar pufos de la Mirăslău 56.20 44 24.73
Total 53341.98
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 1 29177.24
Podişul Secaşelor 7014.10 3 6873.82
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 0 6295.13
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 3 4843.82
Mociar 4016.80 25 1847.73
Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului 108.10 100 108.10
Padurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăretului 42.10 91 38.31
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 2 37.39
Total 49221.54
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 63710.19
Trascău 50063.60 0 23741.66
Piatra Craiului 15867.00 0 7251.22
Total 94703.07
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 46607.80
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 1 41114.16
Trascău 50063.60 22 20626.20
Piatra Craiului 15867.00 33 7235.35
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 1 6249.68
Pădurea Bogăţii 6352.20 10 635.22
Muntele Tâmpa 214.00 10 85.60
Total 122554.01
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 46683.74
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 5 45404.93
Trascău 50063.60 6 23579.96
Pajiştile lui Suciu 16005.00 10 15204.75
Podişul Secaşelor 7014.10 65 6312.69
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 13 6022.42
Pădurea Bogăţii 6352.20 1 5653.46
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 10 4066.74
Băgău 3128.60 70 2196.28
Mociar 4016.80 15 843.53
Pădurea Târgu Mureş 573.80 80 459.04
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 399.10 52 417.06
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 31 153.30
Total 156997.88
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 29863.76
Total 29863.76
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 20 61872.36
Piatra Craiului 15867.00 15 12963.34
Trascău 50063.60 2 3304.20
Total 78139.90
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62798.87
Trascău 50063.60 0 23730.15
Total 86529.01