Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
Vâlcea [X]
SCI [X]
Continentală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 1 11331.64
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 49.16
Total 11380.80
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 1 13778.64
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 540.76
Total 14319.40
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 13979.77
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 1032.35
Total 15012.12
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.31
Total 9835.31
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.44
Total 9835.44
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 3 3151.45
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 2015.54
Cozia 16760.30 1 167.60
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 0 0.03
Total 5334.63
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 2507.14
Buila - Vânturariţa 4524.70 2 640.25
Total 3147.38
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.19
Total 9835.19
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 2.26
Total 2.26
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 1860.39
Total 1860.39
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2531.72
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 6.79
Total 2538.51
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2580.88
Total 2580.88
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 1862.07
Total 1862.07
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 52.03
Total 52.03
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 1 13946.25
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9898.08
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2826.68
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 97.28
Total 26768.29
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 1 10023.37
Total 10023.37
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 7742.64
Cozia 16760.30 10 1843.63
Buila - Vânturariţa 4524.70 10 549.75
Total 10136.02
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7742.69
Total 7742.69
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 9990.81
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 4464.07
Total 14454.88
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7747.60
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 3015.71
Total 10763.31
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7748.09
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 4283.08
Total 12031.17
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia 16760.30 0 11348.40
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 4464.11
Total 15812.51
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 2 730.74
Total 730.74
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 4 9468.68
Cozia 16760.30 23 5716.94
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 2314.38
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 56.55
Total 17556.55
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 7 12909.85
Cozia 16760.30 19 8901.40
Platforma Cotmeana 12528.90 30 5763.29
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 2993.09
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 1 1448.90
Total 32016.53
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 14138.84
Buila - Vânturariţa 4524.70 2 4373.58
Total 18512.42
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 14433.80
Cozia 16760.30 6 9907.01
Total 24340.81
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 14482.96
Cozia 16760.30 0 14063.57
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 4418.82
Total 32965.35
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 14581.28
Cozia 16760.30 0 13611.04
Platforma Cotmeana 12528.90 4 9772.54
Total 37964.86
Păduri ilirice de stejar cu carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 15072.87
Total 15072.87
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 15077.79
Platforma Cotmeana 12528.90 16 2004.62
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 1 1372.64
Total 18455.06
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 45017.46
Total 45017.46
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 55 42115.57
Cozia 16760.30 13 13527.24
Buila - Vânturariţa 4524.70 25 4282.63
Total 59925.44
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 42361.37
Platforma Cotmeana 12528.90 28 9271.39
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 17 1296.39
Total 52929.14
Vegetatie forestieră cu Castanea sativa
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 42852.96
Total 42852.96
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 4 45015.99
Cozia 16760.30 7 11164.04
Buila - Vânturariţa 4524.70 20 1635.68
Total 57815.70