Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Continentală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Lunca Buzăului 6986.50 33 3563.12
Total 16103.47
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 38 2333.45
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 18 1132.78
Lunca Buzăului 6986.50 10 1047.98
Râul Motru 1920.60 10 595.39
Total 44455.65
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Comana 26480.80 3 1324.04
Râul Motru 1920.60 15 403.33
Lunca Buzăului 6986.50 2 349.32
Total 14868.11
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 5 11731.32
Strei - Haţeg 24967.60 3 1747.73
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Total 14431.07
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 15 8798.49
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Igniş 19598.00 27 5291.46
Nordul Gorjului de Est 49159.60 9 4424.36
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 3478.32
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 8 3185.45
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Strei - Haţeg 24967.60 4 998.70
Cuşma 44283.50 2 885.67
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 2 754.39
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 2 751.09
Buila - Vânturariţa 4524.70 13 588.21
Comana 26480.80 2 529.62
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 318.20
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 6 283.19
Lunca Buzăului 6986.50 3 209.59
Muscelele Argeşului 10014.70 2 200.29
Râul Motru 1920.60 6 115.24
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 2 86.25
Total 52281.80
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Comana 26480.80 35 12710.78
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Lunca Buzăului 6986.50 7 4052.17
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 4 2651.65
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 11 1651.96
Râul Motru 1920.60 21 1344.42
Total 70277.34
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 9 63479.34
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 37361.30
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 36587.82
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 6 36427.86
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 3 34243.57
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Cuşma 44283.50 13 27455.77
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Comana 26480.80 12 24362.34
Strei - Haţeg 24967.60 11 21971.49
Igniş 19598.00 3 18618.10
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Muscelele Argeşului 10014.70 3 10014.70
Lunca Buzăului 6986.50 14 6497.44
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 22 4879.04
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 26 4625.50
Râul Motru 1920.60 2 1574.89
Total 630249.28
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 66088.08
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 38344.49
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 10 38225.38
Cuşma 44283.50 11 32326.96
Comana 26480.80 8 26480.80
Strei - Haţeg 24967.60 6 23469.54
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Lunca Buzăului 6986.50 7 6986.50
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 4985.10
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 2 4719.90
Râul Motru 1920.60 18 1920.60
Total 499162.50
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 53 53044.38
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 83 34324.65
Munţii Ţarcu 58656.60 33 33434.26
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 81 32672.42
Nordul Gorjului de Est 49159.60 49 31462.14
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 64 29863.57
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Comana 26480.80 32 21184.64
Igniş 19598.00 53 17442.22
Strei - Haţeg 24967.60 48 15729.59
Cuşma 44283.50 16 11513.71
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Muscelele Argeşului 10014.70 93 9714.26
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Lunca Buzăului 6986.50 21 5519.34
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 98 4312.60
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 37 3398.33
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 13 3341.08
Buila - Vânturariţa 4524.70 47 2986.30
Râul Motru 1920.60 10 1536.48
Total 547115.14
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 55653.12
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Munţii Ţarcu 58656.60 18 43992.45
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 36378.10
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 4 34174.60
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 8 33049.02
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Cuşma 44283.50 23 21698.92
Strei - Haţeg 24967.60 14 19225.05
Igniş 19598.00 3 18030.16
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Buila - Vânturariţa 4524.70 19 3845.99
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 7 3712.31
Total 367861.71
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 24 86958.00
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Munţii Ţarcu 58656.60 25 58656.60
Nordul Gorjului de Est 49159.60 22 49159.60
Cuşma 44283.50 27 44283.50
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 4 39818.10
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 3 37719.40
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 3 37554.50
Strei - Haţeg 24967.60 6 24967.60
Igniş 19598.00 5 19598.00
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 5303.30
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 4524.70
Total 562524.60
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Cuşma 44283.50 2 4428.35
Comana 26480.80 2 3442.50
Muscelele Argeşului 10014.70 2 400.59
Total 26165.56
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 7373.94
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 6956.64
Comana 26480.80 6 2912.89
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 2439.52
Râul Motru 1920.60 4 941.09
Total 36132.31
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Munţii Ţarcu 58656.60 4 14077.58
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Igniş 19598.00 9 7055.28
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 5899.15
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 5217.48
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 3 4379.99
Strei - Haţeg 24967.60 8 3745.14
Cuşma 44283.50 6 3542.68
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 3017.55
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 4 2253.27
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Lunca Buzăului 6986.50 3 1257.57
Râul Motru 1920.60 14 864.27
Buila - Vânturariţa 4524.70 6 859.69
Total 125788.31