Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]
Panonică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 81 1505.47
Cefa 5267.60 14 1158.87
Crişul Negru 1850.00 24 888.00
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 50 413.22
Diosig 384.00 9 126.72
Total 4092.28
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 9 1915.44
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Crişul Negru 1850.00 24 444.00
Cefa 5267.60 8 421.41
Salonta 3607.50 4 288.60
Diosig 384.00 24 92.16
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 13 85.27
Păduricea de la Santău 88.80 59 52.39
Săcueni 732.50 3 21.97
Total 5208.99
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 4 144.30
Total 144.30
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 42 10854.18
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 7 1635.57
Crişul Negru 1850.00 31 1498.50
Cefa 5267.60 4 1369.58
Salonta 3607.50 16 937.95
Defileul Crişului Negru 2202.80 17 462.59
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 6 452.57
Săcueni 732.50 29 278.35
Diosig 384.00 11 168.96
Păduricea de la Santău 88.80 6 57.72
Betfia 1747.80 3 52.43
Lacul Peţea 48.90 18 10.27
Total 23441.90
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 27 16600.51
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Cefa 5267.60 45 3950.70
Salonta 3607.50 71 3499.27
Defileul Crişului Negru 2202.80 22 2136.72
Crişul Negru 1850.00 17 1850.00
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 2 1672.74
Betfia 1747.80 9 943.81
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 29 642.78
Diosig 384.00 54 376.32
Păduricea de la Santău 88.80 29 83.47
Lacul Peţea 48.90 12 16.14
Total 48054.25
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Câmpia Ierului 21282.70 22 21282.70
Cefa 5267.60 13 4635.49
Salonta 3607.50 3 3607.50
Defileul Crişului Negru 2202.80 3 2202.80
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 10 1858.60
Betfia 1747.80 46 1747.80
Săcueni 732.50 4 732.50
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 2 655.90
Diosig 384.00 2 384.00
Păduricea de la Santău 88.80 6 88.80
Lacul Peţea 48.90 67 48.90
Total 60841.79
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Defileul Crişului Negru 2202.80 54 1652.10
Cefa 5267.60 4 1580.28
Crişul Negru 1850.00 2 1535.50
Pădurea Goronişte 951.70 100 951.70
Betfia 1747.80 42 786.51
Săcueni 732.50 58 703.20
Total 20423.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Total 4247.42
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Crişul Negru 1850.00 2 925.00
Salonta 3607.50 2 360.75
Defileul Crişului Negru 2202.80 4 88.11
Lacul Peţea 48.90 3 1.47
Total 1375.33
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Săcueni 732.50 6 65.92
Total 2897.54