Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]
Panonică [X]
cottus gobio [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 81 1505.47
Total 1505.47
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 7 1635.57
Total 1635.57
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 2 1672.74
Total 1672.74
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 10 1858.60
Total 1858.60