Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]
Panonică [X]
myotis daubentonii [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Betfia 1747.80 3 52.43
Total 52.43
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Betfia 1747.80 9 943.81
Total 943.81
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Betfia 1747.80 46 1747.80
Total 1747.80
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Betfia 1747.80 42 786.51
Total 786.51