Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Panonică [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 4 288.60
Sărăturile de la Foeni - Grăniceri 177.10 2 14.17
Total 302.77
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 4 144.30
Sărăturile de la Foeni - Grăniceri 177.10 6 10.63
Total 154.93
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 16 937.95
Sărăturile de la Foeni - Grăniceri 177.10 20 49.59
Total 987.54
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 71 3499.27
Sărăturile de la Foeni - Grăniceri 177.10 72 177.10
Total 3676.37
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 3 3607.50
Total 3607.50
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 2 360.75
Total 360.75