Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]
Panonică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 4 288.60
Total 288.60
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 4 144.30
Total 144.30
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 16 937.95
Total 937.95
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 71 3499.27
Total 3499.27
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 3 3607.50
Total 3607.50
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 2 360.75
Total 360.75