Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Stepică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 15 385931.70
Total 385931.70
Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Lunca Buzăului 6986.50 33 3563.12
Total 16103.47
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 13 317826.11
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 67 7731.87
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 20 4634.51
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 2 4313.04
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 53 3906.19
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 42 3452.50
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Coridorul Ialomiţei 26726.80 6 2138.14
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 52 1987.02
Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca 3222.40 46 1965.66
Borduşani - Borcea 5809.70 21 1336.23
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 41 1078.52
Lunca Buzăului 6986.50 10 1047.98
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 13 719.43
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 28 565.54
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 5 542.65
Lacul şi Pădurea Cernica 3267.30 13 522.77
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 41 148.61
Lacul Sărat - Brăila 376.70 30 113.01
Peştera Limanu 12.40 7 0.87
Total 395669.31
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 51 258801.26
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 5 3953.62
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 7 1908.33
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 13 994.79
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 52 603.04
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 9 567.03
Coridorul Ialomiţei 26726.80 2 534.54
Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca 3222.40 15 483.36
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 12 444.85
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 15 385.41
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 10 361.77
Lunca Buzăului 6986.50 2 349.32
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Lunca Chineja 944.90 31 292.92
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 6 206.96
Lacul şi Pădurea Cernica 3267.30 3 98.02
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 23 53.41
Colinele Elanului 755.30 6 45.32
Total 285690.57
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 4 18161.49
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 5 4240.57
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 17 3055.07
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Munţii Măcinului 16893.90 10 1689.39
Recifii Jurasici Cheia 5686.20 24 1364.69
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 7 954.16
Dealurile Agighiolului 1433.30 44 630.65
Deniz Tepe 413.70 96 397.15
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 4 234.07
Lunca Buzăului 6986.50 3 209.59
Borduşani - Borcea 5809.70 2 116.19
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 3 88.97
Straja-Cumpăna 1117.00 4 44.68
Total 37379.21
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 10 431335.43
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 4 14417.95
Valea Călmăţuiului 17922.90 75 13442.18
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 20 8446.37
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 4 8424.27
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 22 7905.92
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Coridorul Ialomiţei 26726.80 10 5879.90
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 8 4410.21
Munţii Măcinului 16893.90 8 4054.54
Lunca Buzăului 6986.50 7 4052.17
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 3745.09
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 89 3276.93
Recifii Jurasici Cheia 5686.20 28 3184.27
Borduşani - Borcea 5809.70 28 2962.95
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 18 2609.82
Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca 3222.40 15 2449.02
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 56 1777.42
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 10 1266.19
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 10 1130.54
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 2 1101.72
Dealurile Agighiolului 1433.30 18 1003.31
Straja-Cumpăna 1117.00 69 871.26
Lacul şi Pădurea Cernica 3267.30 5 686.13
Deniz Tepe 413.70 4 413.70
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 19 204.34
Lacul Sărat - Brăila 376.70 11 154.45
Colinele Elanului 755.30 3 67.98
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 3 63.59
Dunele de nisip de la Hanul Conachi 241.70 4 53.17
Fântâniţa Murfatlar 577.50 2 11.55
Pădurea Breana - Roşcani 156.80 6 9.41
Pădurea Torceşti 129.90 4 5.20
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 7 3.56
Pădurea Mogoş - Mâţele 64.90 3 1.95
Pădurea Bădeana 60.60 3 1.82
Pădurea Balta - Munteni 86.00 2 1.72
Pădurea Tălăşmani 53.40 2 1.07
Total 565665.41
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 10 84811.50
Coridorul Ialomiţei 26726.80 6 26192.26
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Valea Călmăţuiului 17922.90 20 17026.76
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 6 15994.19
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 4 11540.10
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Lunca Buzăului 6986.50 14 6497.44
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 25 5985.28
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 5851.70
Recifii Jurasici Cheia 5686.20 34 5288.17
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 61 3617.70
Lacul şi Pădurea Cernica 3267.30 2 3267.30
Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca 3222.40 24 3222.40
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 4 2965.70
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 56 2569.40
Peştera - Deleni 2508.10 100 2508.10
Dealurile Agighiolului 1433.30 6 1404.63
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 5 1159.70
Straja-Cumpăna 1117.00 22 1117.00
Lunca Chineja 944.90 16 793.72
Colinele Elanului 755.30 91 755.30
Lacul Sărat - Brăila 376.70 59 376.70
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 12 232.20
Dealul Alah Bair 193.50 25 48.38
Total 276108.61
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 2 26726.80
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 11 17971.00
Valea Călmăţuiului 17922.90 5 17922.90
Munţii Măcinului 16893.90 9 16893.90
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 19 13630.90
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Lunca Buzăului 6986.50 7 6986.50
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 5 6300.30
Recifii Jurasici Cheia 5686.20 7 5686.20
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 5 3449.40
Dealurile Agighiolului 1433.30 2 1433.30
Lunca Chineja 944.90 16 944.90
Dealul Alah Bair 193.50 3 54.18
Peştera Limanu 12.40 93 12.40
Total 129873.78
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 5 454037.30
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 73 76330.35
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Coridorul Ialomiţei 26726.80 70 24588.66
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Munţii Măcinului 16893.90 67 15373.45
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 36 14915.93
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 23 11078.50
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 23 11041.03
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Pădurea Dobrina - Huşi 8518.30 100 8518.30
Borduşani - Borcea 5809.70 49 5809.70
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 31 5559.11
Lunca Buzăului 6986.50 21 5519.34
Recifii Jurasici Cheia 5686.20 3 3354.86
Lacul şi Pădurea Cernica 3267.30 77 3201.95
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 8 2847.07
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 97 2119.80
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 12 2019.80
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 2 1338.55
Dealurile Agighiolului 1433.30 22 1318.64
Lunca Chineja 944.90 9 642.53
Fântâniţa Murfatlar 577.50 98 577.50
Dunele de nisip de la Hanul Conachi 241.70 78 241.70
Pădurea Gârboavele 219.10 100 219.10
Pădurea Pogăneşti 180.90 100 180.90
Pădurea Breana - Roşcani 156.80 94 156.80
Pădurea Torceşti 129.90 96 129.90
Pădurea Balta - Munteni 86.00 98 86.00
Pădurea Mogoş - Mâţele 64.90 97 64.90
Pădurea Bădeana 60.60 97 60.60
Pădurea Tălăşmani 53.40 98 53.40
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 93 50.90
Total 741459.14
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 2 1410.90
Total 1410.90
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Alah Bair 193.50 72 193.50
Total 193.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 2 4907.12
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 3 4852.17
Munţii Măcinului 16893.90 2 2703.02
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 3 2075.99
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 4 873.60
Dealurile Agighiolului 1433.30 8 745.32
Lunca Chineja 944.90 2 557.49
Total 16714.71
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 2 27242.24
Straja-Cumpăna 1117.00 3 78.19
Total 27320.43
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Chineja 944.90 23 538.59
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 5 160.22
Straja-Cumpăna 1117.00 2 100.53
Total 799.34
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 8 11025.49
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 2 7962.67
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Coridorul Ialomiţei 26726.80 4 3207.22
Munţii Măcinului 16893.90 4 2365.15
Recifii Jurasici Cheia 5686.20 4 1592.14
Lunca Buzăului 6986.50 3 1257.57
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 10 904.42
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 2 770.82
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 4 646.34
Lunca Chineja 944.90 3 321.27
Dunele de nisip de la Hanul Conachi 241.70 18 43.51
Total 73179.78