Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Stepică [X]
podarcis taurica [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 15 385931.70
Total 385931.70
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 13 317826.11
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 52 1987.02
Peştera Limanu 12.40 7 0.87
Total 319814.00
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 51 258801.26
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 12 444.85
Total 259246.12
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 4 18161.49
Munţii Măcinului 16893.90 10 1689.39
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 3 88.97
Total 19939.85
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 10 431335.43
Munţii Măcinului 16893.90 8 4054.54
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 18 2609.82
Total 437999.79
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 4 2965.70
Total 2965.70
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 9 16893.90
Peştera Limanu 12.40 93 12.40
Total 16906.30
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 5 454037.30
Munţii Măcinului 16893.90 67 15373.45
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 8 2847.07
Total 472257.82
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 2 2703.02
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 3 2075.99
Total 4779.01
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 2 27242.24
Total 27242.24
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 4 2365.15
Total 2365.15