Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Bucureşti-Ilfov [X]
SCI [X]
Stepică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul şi Pădurea Cernica 3267.30 5 2394.93
Total 2394.93
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul şi Pădurea Cernica 3267.30 41 1349.39
Total 1349.39
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul şi Pădurea Cernica 3267.30 27 2231.57
Total 2231.57