Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SCI [X]
Stepică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Borduşani - Borcea 5809.70 0 29.05
Total 29.05
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Borduşani - Borcea 5809.70 0 58.10
Total 58.10
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Borduşani - Borcea 5809.70 0 63.91
Total 63.91
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Borduşani - Borcea 5809.70 30 1806.82
Total 1806.82