Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 5 4535.24
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 3 4376.26
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 11 2429.20
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 3 1626.44
Râul Vedea 9077.20 10 1089.26
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 19 64.58
Total 14120.98
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 67 7731.87
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 41 4090.85
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 3332.02
Coridorul Ialomiţei 26726.80 6 2138.14
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 2 1717.73
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 26 1409.58
Borduşani - Borcea 5809.70 21 1336.23
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 7 850.22
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 28 565.54
Pădurea Bolintin 5736.50 2 114.73
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 3 45.80
Total 32672.19
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 3 1324.04
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Coridorul Ialomiţei 26726.80 2 534.54
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 13 469.86
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 6 206.96
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 2 190.27
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 185.11
Total 4207.93
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Ciucaş 21864.00 5 2842.32
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 5 1453.46
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Leaota 1392.60 13 515.26
Cheile Doftanei 2613.30 2 52.27
Total 58432.12
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Ciucaş 21864.00 8 1749.12
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 6 792.80
Comana 26480.80 2 529.62
Leaota 1392.60 24 334.22
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Muscelele Argeşului 10014.70 2 200.29
Borduşani - Borcea 5809.70 2 116.19
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 2 86.25
Total 30969.19
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 35 12710.78
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 4 8424.27
Coridorul Ialomiţei 26726.80 10 5879.90
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 6 4947.07
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 4720.36
Valea Vâlsanului 9480.20 2 3697.28
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 10 3643.80
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 89 3276.93
Borduşani - Borcea 5809.70 28 2962.95
Râul Vedea 9077.20 12 2178.53
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 56 1777.42
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 4 1771.01
Pădurea Bolintin 5736.50 4 344.19
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 7 152.67
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 3 63.59
Pădurea Troianu 78.80 12 11.03
Poiana cu narcise de la Negraşi 4.50 4 0.18
Total 67198.59
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 6 26192.26
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Comana 26480.80 12 24362.34
Ciucaş 21864.00 4 20114.88
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 55 12146.00
Platforma Cotmeana 12528.90 5 11902.45
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 4 11540.10
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 4 11099.17
Muscelele Argeşului 10014.70 3 10014.70
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 3 9513.60
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 15 9255.60
Valea Vâlsanului 9480.20 11 8816.59
Râul Vedea 9077.20 8 8532.57
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 7 3614.30
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 22 1526.70
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 13 157.40
Poiana cu narcise de la Negraşi 4.50 92 4.32
Total 206636.23
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 2 26726.80
Comana 26480.80 8 26480.80
Platforma Cotmeana 12528.90 5 12528.90
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Valea Vâlsanului 9480.20 7 9480.20
Râul Vedea 9077.20 6 9077.20
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 5 3449.40
Cheile Doftanei 2613.30 6 1986.11
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 5 167.49
Lunca Râului Doamnei 55.60 100 55.60
Stânca Tohani 49.90 80 49.90
Poiana cu narcise de la Negraşi 4.50 4 4.50
Total 102383.16
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Coridorul Ialomiţei 26726.80 70 24588.66
Comana 26480.80 32 21184.64
Ciucaş 21864.00 51 15304.80
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Platforma Cotmeana 12528.90 90 11276.01
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 23 11078.50
Muscelele Argeşului 10014.70 93 9714.26
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 45 9228.19
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 7867.26
Râul Vedea 9077.20 62 7806.39
Valea Vâlsanului 9480.20 43 7773.76
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 29 5945.98
Borduşani - Borcea 5809.70 49 5809.70
Pădurea Bolintin 5736.50 94 5736.50
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 15 5465.70
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 98 4312.60
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 44 3361.30
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 97 2119.80
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 12 2019.80
Cheile Doftanei 2613.30 59 1829.31
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 68 1190.83
Leaota 1392.60 2 543.11
Bucşani 512.60 100 512.60
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 31 127.13
Pădurea Glodeasa 543.60 17 92.41
Pădurea Plopeni 91.10 100 91.10
Pădurea Troianu 78.80 86 78.80
Lacul Bâlbâitoarea 3.10 100 3.10
Total 293627.91
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Ciucaş 21864.00 18 19240.32
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 35 10570.64
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Leaota 1392.60 61 1392.60
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 2 131.17
Total 201690.34
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Ciucaş 21864.00 8 21864.00
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 16 13213.30
Cheile Doftanei 2613.30 24 2613.30
Pădurea Glodeasa 543.60 83 543.60
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 17 201.80
Total 291707.20
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 29 3507.67
Comana 26480.80 2 3442.50
Muscelele Argeşului 10014.70 2 400.59
Total 7350.77
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 6 2912.89
Valea Vâlsanului 9480.20 8 758.42
Pădurea Troianu 78.80 2 1.58
Total 3672.88
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 2 7962.67
Ciucaş 21864.00 6 4154.16
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 8 4072.46
Coridorul Ialomiţei 26726.80 4 3207.22
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 3 2114.13
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 3 1518.01
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 2 1093.14
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 4 646.34
Cheile Doftanei 2613.30 9 287.46
Râul Vedea 9077.20 2 181.54
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 13 26.23
Stânca Tohani 49.90 20 9.98
Total 46833.16