Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vâlcea [X]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 37 1328.27
Total 1328.27
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 10 282.61
Total 282.61
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Parâng 30434.20 8 10651.97
Total 77698.78
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Parâng 30434.20 27 8217.23
Nordul Gorjului de Est 49159.60 9 4424.36
Buila - Vânturariţa 4524.70 13 588.21
Târnovu Mare - Latoriţa 1365.60 17 232.15
Total 52553.92
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 1610.88
Total 1610.88
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 37361.30
Platforma Cotmeana 12528.90 5 11902.45
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 2656.53
Total 51920.29
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 38344.49
Platforma Cotmeana 12528.90 5 12528.90
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 6 2826.10
Total 53699.49
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Nordul Gorjului de Est 49159.60 49 31462.14
Parâng 30434.20 12 16434.47
Cozia 16760.30 66 11564.61
Platforma Cotmeana 12528.90 90 11276.01
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 98 7625.80
Buila - Vânturariţa 4524.70 47 2986.30
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 29 2430.45
Târnovu Mare - Latoriţa 1365.60 6 314.09
Total 210706.97
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 36378.10
Parâng 30434.20 41 28912.49
Cozia 16760.30 3 12067.42
Buila - Vânturariţa 4524.70 19 3845.99
Târnovu Mare - Latoriţa 1365.60 58 1106.14
Total 342366.37
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Nordul Gorjului de Est 49159.60 22 49159.60
Parâng 30434.20 5 30434.20
Cozia 16760.30 28 16760.30
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 4524.70
Târnovu Mare - Latoriţa 1365.60 19 1365.60
Total 438220.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 2 152.52
Total 152.52
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Parâng 30434.20 4 11869.34
Total 61523.71
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 7373.94
Total 7373.94
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Parâng 30434.20 3 12782.36
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 5899.15
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 1384.79
Buila - Vânturariţa 4524.70 6 859.69
Cozia 16760.30 3 502.81
Total 50274.11