Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Bistriţa-Năsăud [X]
SCI [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Şieu - Budac 888.40 38 453.08
Someşul Mare 557.10 32 250.70
Someşul Mare Superior 148.60 37 54.98
Total 758.76
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Şieu - Budac 888.40 13 115.49
Someşul Mare 557.10 13 72.42
Total 187.92
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 13 16821.56
Total 16821.56
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 22 10573.55
Cuşma 44283.50 2 885.67
Total 11459.22
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Şieu - Budac 888.40 18 630.76
Someşul Mare 557.10 22 389.97
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 12 204.50
Someşul Mare Superior 148.60 12 98.08
Total 1323.31
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 2 40852.36
Cuşma 44283.50 13 27455.77
Larion 3023.20 2 2358.10
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 59 965.68
Şieu - Budac 888.40 2 648.53
Someşul Mare 557.10 10 445.68
La Sărătura 15.90 6 15.90
Total 72742.02
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 11 32326.96
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 15 1136.10
Şieu - Budac 888.40 27 888.40
Someşul Mare 557.10 20 557.10
Someşul Mare Superior 148.60 32 148.60
Total 35057.15
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 16 11513.71
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 8 295.39
Someşul Mare Superior 148.60 2 101.05
Total 11910.14
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 44 39891.13
Cuşma 44283.50 23 21698.92
Larion 3023.20 68 2297.63
Peştera Tăuşoare 101.60 76 77.22
Total 63964.89
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 15 48061.60
Cuşma 44283.50 27 44283.50
Larion 3023.20 22 3023.20
Peştera Tăuşoare 101.60 24 101.60
Total 95469.90
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 2 4428.35
Total 4428.35
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Someşul Mare Superior 148.60 17 80.24
La Sărătura 15.90 94 14.95
Total 95.19
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 4 18744.02
Cuşma 44283.50 6 3542.68
Şieu - Budac 888.40 2 470.85
Someşul Mare 557.10 3 267.41
Larion 3023.20 8 241.86
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 6 68.17
Total 23334.99