Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
podarcis taurica [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 15 385931.70
Total 385931.70
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 13 317826.11
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 52 1987.02
Peştera Limanu 12.40 7 0.87
Total 343502.37
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 51 258801.26
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 12 444.85
Pădurea Stârmina 2768.60 10 276.86
Total 267078.27
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 4 18161.49
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Munţii Măcinului 16893.90 10 1689.39
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 3 88.97
Total 25234.23
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 10 431335.43
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Munţii Măcinului 16893.90 8 4054.54
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 18 2609.82
Total 463846.84
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 4 2965.70
Pădurea Stârmina 2768.60 4 2685.54
Total 163488.47
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Munţii Măcinului 16893.90 9 16893.90
Pădurea Stârmina 2768.60 3 2768.60
Peştera Limanu 12.40 93 12.40
Total 184982.20
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 5 454037.30
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Munţii Măcinului 16893.90 67 15373.45
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 8 2847.07
Pădurea Stârmina 2768.60 67 2574.80
Total 618922.65
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Munţii Măcinului 16893.90 2 2703.02
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 3 2075.99
Pădurea Stârmina 2768.60 7 719.84
Total 23392.96
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 2 27242.24
Total 27242.24
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Total 15508.23
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Munţii Măcinului 16893.90 4 2365.15
Pădurea Stârmina 2768.60 9 526.03
Total 37690.94